no-img
دانلود پروژه

نمونه کنش پژوهی | دانلود پروژه - Part 2

دانلود پروژه

مطالب

برچسب : نمونه کنش پژوهی
DOC
کنش پژوهی (کار گروهی و روش تدریس فعال در دانش آموزان پایه سوم)
10000 تومان

کنش پژوهی (کار گروهی و روش تدریس فعال در دانش آموزان پایه سوم)


دانلود کنش پژوهی (کار گروهی و روش تدریس فعال در دانش آموزان پایه سوم) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   کنش پژوهی (کار گروهی و روش تدریس فعال در دانش آموزان پایه سوم) با رعایت همه نکات مربوط به کارورزی ۳ و کنش پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما تدوین و آماده دانلود میباشد. قسمتی از کنش پژوهی : دانش آموزانی که از طریق دقت دیداری به یادگیری می بردازند نه تنها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / ژانویه / 2018   بازدید : 524   نویسنده : admin
DOC
کنش پژوهی (باز داشتن دانش آموزانم از بعضی رفتارهای زشت مثل چشم وهم چشمی)
7000 تومان

کنش پژوهی (باز داشتن دانش آموزانم از بعضی رفتارهای زشت مثل چشم وهم چشمی)


دانلود کنش پژوهی (باز داشتن دانش آموزانم از بعضی رفتارهای زشت مثل چشم وهم چشمی) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   کنش پژوهی (باز داشتن دانش آموزانم از بعضی رفتارهای زشت مثل چشم وهم چشمی) با رعایت همه نکات مربوط به کارورزی ۳ و کنش پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما تدوین و آماده دانلود میباشد. قسمتی از کنش پژوهی : چشم و هم چشمی در افراد مختلف و به اشکال متفاوت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / ژانویه / 2018   بازدید : 470   نویسنده : admin
DOC
کنش پژوهی (افزایش عملکرد دانش آموزان در الگویابی و تقارن پایه اول ابتدایی از طریق بازی های خلاق)
10000 تومان

کنش پژوهی (افزایش عملکرد دانش آموزان در الگویابی و تقارن پایه اول ابتدایی از طریق بازی های خلاق)


دانلود کنش پژوهی (افزایش عملکرد دانش آموزان در الگویابی و تقارن پایه اول ابتدایی از طریق بازی های خلاق) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش 37 صفحه کنش پژوهی ریاضی اول ابتدایی با موضوع افزایش عملکرد دانش آموزان در الگویابی و تقارن پایه اول ابتدایی از طریق بازی های خلاق با رعایت همه نکات مربوط به کارورزی ۳ و کنش پژوهی ریاضی آماده و تکمیل با فرمت ورد word قابل ویرایش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / ژانویه / 2018   بازدید : 1108   نویسنده : admin
DOC
کنش پژوهی (افزایش خود باوری در دانش آموزان پایه ششم)
7000 تومان

کنش پژوهی (افزایش خود باوری در دانش آموزان پایه ششم)


دانلود کنش پژوهی (افزایش خود باوری در دانش آموزان پایه ششم) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   کنش پژوهی (افزایش خود باوری در دانش آموزان پایه ششم) با رعایت همه نکات مربوط به کارورزی ۳ و کنش پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما تدوین و آماده دانلود میباشد. قسمتی از کنش پژوهی : علم از آن نقطه و آن زمان آغاز شد كه بشر به فكر حل مسائل مختلف زندگي افتاد. به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / ژانویه / 2018   بازدید : 496   نویسنده : admin
DOC
کنش پژوهی (برطرف کردن مشکل عدم تمرکز دانش آموان)
10000 تومان

کنش پژوهی (برطرف کردن مشکل عدم تمرکز دانش آموان)


دانلود کنش پژوهی (برطرف کردن مشکل عدم تمرکز دانش آموان) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   کنش پژوهی (برطرف کردن مشکل عدم تمرکز دانش آموان) با رعایت همه نکات مربوط به کارورزی ۳ و کنش پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما تدوین و آماده دانلود میباشد. قسمتی از کنش پژوهی : معلمان بیشترین وقت را برای تماس با دانش آموزان ، مشاهده آنان و کمک به جریان رشد و تکامل آنها در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / ژانویه / 2018   بازدید : 625   نویسنده : admin
DOC
کنش پژوهی (برطرف نمودن مشکل کم رویی دانش آموز با روش قصه گویی)
10000 تومان

کنش پژوهی (برطرف نمودن مشکل کم رویی دانش آموز با روش قصه گویی)


دانلود کنش پژوهی (برطرف نمودن مشکل کم رویی دانش آموز با روش قصه گویی) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   کنش پژوهی (برطرف نمودن مشکل کم رویی دانش آموز با روش قصه گویی) با رعایت همه نکات مربوط به کارورزی ۳ و کنش پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما تدوین و آماده دانلود میباشد. قسمتی از کنش پژوهی : علم از آن نقطه و آن زمان آغاز شد كه بشر به فكر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / ژانویه / 2018   بازدید : 489   نویسنده : admin
DOC
کنش پژوهی (نشاط سازی کلاس درس و مدرسه جهت تحقق مدرسه زندگی)
10000 تومان

کنش پژوهی (نشاط سازی کلاس درس و مدرسه جهت تحقق مدرسه زندگی)


دانلود کنش پژوهی (نشاط سازی کلاس درس و مدرسه جهت تحقق مدرسه زندگی) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   کنش پژوهی (نشاط سازی کلاس درس و مدرسه جهت تحقق مدرسه زندگی) با رعایت همه نکات مربوط به کارورزی ۳ و کنش پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما تدوین و آماده دانلود میباشد. قسمتی از کنش پژوهی : شاد زیستن برای دانش آموز به همان اندازه مهم است که تغدیه خوب، محبت کردن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / ژانویه / 2018   بازدید : 419   نویسنده : admin
DOC
کنش پژوهی (افزایش دادن سرعت یادگیری دانش آموزان در تفریق فرآیندی)
2000 تومان

کنش پژوهی (افزایش دادن سرعت یادگیری دانش آموزان در تفریق فرآیندی)


دانلود کنش پژوهی (افزایش دادن سرعت یادگیری دانش آموزان در تفریق فرآیندی) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   کنش پژوهی (افزایش دادن سرعت یادگیری دانش آموزان در تفریق فرآیندی) با رعایت همه نکات مربوط به کارورزی ۳ و کنش پژوهی ریاضی آماده و تکمیل جهت استفاده شما تدوین و آماده دانلود میباشد. قسمتی از کنش پژوهی : آنچه معلمان نیاز به دانستن آن دارند، ساده سازی در مفاهیم، تاکید بر مبانی اولیه علم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / ژانویه / 2018   بازدید : 465   نویسنده : admin
DOC
کنش پژوهی (حل مشکل تفریق دانش آموزان از طریق رابطه جمع و تفریق افراز)
10000 تومان

کنش پژوهی (حل مشکل تفریق دانش آموزان از طریق رابطه جمع و تفریق افراز)


دانلود کنش پژوهی (حل مشکل تفریق دانش آموزان از طریق رابطه جمع و تفریق افراز) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش 27 صفحه کنش پژوهی درس ریاضی پایه اول با موضوع حل مشکل تفریق دانش آموزان از طریق رابطه جمع و تفریق افراز با رعایت همه نکات مربوط به کارورزی ۳ و کنش پژوهی ریاضی آماده و تکمیل جهت استفاده شما تدوین و آماده دانلود میباشد. قسمتی از کنش پژوهی حاضر : پایه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / ژانویه / 2018   بازدید : 763   نویسنده : admin
DOC
کنش پژوهی (بالابردن سطح سلامت روان و بهبود محیط آموزشی آموزشگاه از طریق برقراری نظم و انضباط در آموزشگاه)
2000 تومان

کنش پژوهی (بالابردن سطح سلامت روان و بهبود محیط آموزشی آموزشگاه از طریق برقراری نظم و انضباط در آموزشگاه)


دانلود کنش پژوهی (بالابردن سطح سلامت روان و بهبود محیط آموزشی آموزشگاه از طریق برقراری نظم و انضباط در آموزشگاه) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   کنش پژوهی (بالابردن سطح سلامت روان و بهبود محیط آموزشی آموزشگاه از طریق برقراری نظم و انضباط در آموزشگاه) با رعایت همه نکات مربوط به کارورزی ۳ و کنش پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما تدوین و آماده دانلود میباشد. قسمتی از کنش پژوهی : نقش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / ژانویه / 2018   بازدید : 431   نویسنده : admin
DOC
کنش پژوهی (افزایش روابط اجتماعی مثبت در دانش آموزان)
7000 تومان

کنش پژوهی (افزایش روابط اجتماعی مثبت در دانش آموزان)


دانلود کنش پژوهی (افزایش روابط اجتماعی مثبت در دانش آموزان) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   کنش پژوهی (افزایش روابط اجتماعی مثبت در دانش آموزان) با رعایت همه نکات مربوط به کارورزی ۳ و کنش پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما تدوین و آماده دانلود میباشد. قسمتی از کنش پژوهی : انسان موجودی اجتماعی است و بر همین مبنا یکی از جنبه های روانی انسان جنبه اجتماعی است که از طریق ادراکات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / ژانویه / 2018   بازدید : 517   نویسنده : admin
DOC
کنش پژوهی (ارتقای یادگیری دانش آموزانم در مبحث تقسیم درس ریاضی)
2000 تومان

کنش پژوهی (ارتقای یادگیری دانش آموزانم در مبحث تقسیم درس ریاضی)


دانلود کنش پژوهی (ارتقای یادگیری دانش آموزانم در مبحث تقسیم درس ریاضی) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   کنش پژوهی (ارتقای یادگیری دانش آموزانم در مبحث تقسیم درس ریاضی) با رعایت همه نکات مربوط به کارورزی ۳ و کنش پژوهی ریاضی آماده و تکمیل جهت استفاده شما تدوین و آماده دانلود میباشد. قسمتی از کنش پژوهی : انسان موجودی اجتماعی است و لازمه زندگی اجتماعی یاد دادن و یادگیری فهماندن و فهمیدن تعلیم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / ژانویه / 2018   بازدید : 399   نویسنده : admin
DOC
کنش پژوهی (تقویت درک مطلب دانش آموزان)
7000 تومان

کنش پژوهی (تقویت درک مطلب دانش آموزان)


دانلود کنش پژوهی (تقویت درک مطلب دانش آموزان) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   کنش پژوهی (تقویت درک مطلب دانش آموزان) با رعایت همه نکات مربوط به کارورزی ۳ و کنش پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما تدوین و آماده دانلود میباشد. قسمتی از کنش پژوهی : خواندن از جمله وسایل مهم فهمیدن در دنیای کنونی است. فرد می تواند نتیجه ی تحقیقات و مطالعات دیگران را که مدّتها به درازا کشیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / ژانویه / 2018   بازدید : 491   نویسنده : admin
DOC
کنش پژوهی (نهادینه کردن سیره اخلاقی پیامبر(ص) به صورت کاربردی و با زبان ساده و کودکانه در دانش آموزان سوم دبستان)
2000 تومان

کنش پژوهی (نهادینه کردن سیره اخلاقی پیامبر(ص) به صورت کاربردی و با زبان ساده و کودکانه در دانش آموزان سوم دبستان)


دانلود کنش پژوهی (نهادینه کردن سیره اخلاقی پیامبر(ص) به صورت کاربردی و با زبان ساده و کودکانه در دانش آموزان سوم دبستان) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   کنش پژوهی (نهادینه کردن سیره اخلاقی پیامبر(ص) به صورت کاربردی و با زبان ساده و کودکانه در دانش آموزان سوم دبستان) با رعایت همه نکات مربوط به کارورزی ۳ و کنش پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما تدوین و آماده دانلود میباشد. قسمتی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / ژانویه / 2018   بازدید : 408   نویسنده : admin
DOC
کنش پژوهی (کمک به کاهش اضطراب املا نویسی دانش آموزان در پایه دوم با استفاده از روش های نوین آموزشی)
10000 تومان

کنش پژوهی (کمک به کاهش اضطراب املا نویسی دانش آموزان در پایه دوم با استفاده از روش های نوین آموزشی)


دانلود کنش پژوهی (کمک به کاهش اضطراب املا نویسی دانش آموزان در پایه دوم با استفاده از روش های نوین آموزشی) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش 29 صفحه کنش پژوهی درس املا پایه دوم با موضوع کمک به کاهش اضطراب املا نویسی دانش آموزان در پایه دوم ابتدایی با استفاده از روش های نوین آموزشی با رعایت همه نکات مربوط به کارورزی ۳ و کنش پژوهی آماده و تکمیل جهت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / ژانویه / 2018   بازدید : 859   نویسنده : admin