no-img
دانلود پروژه

نمونه طرح درس پژوهی ابتدایی


دانلود پروژه

مطالب

برچسب : نمونه طرح درس پژوهی ابتدایی
DOC
دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی (درس آمار)
3000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی (درس آمار)


دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی (درس آمار) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش 29 صفحه قسمتی از درس پژوهی حاضر : آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / تیر / ۱۳۹۵   بازدید : 1059   نویسنده : admin
DOC
دانلود درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی (کسر و عدد مخلوط)
4000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی (کسر و عدد مخلوط)


درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش در 28 صفحه درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه تدوین و آماده دانلود میباشد. درس پژوهی حاضر کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 28 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / تیر / ۱۳۹۵   بازدید : 2425   نویسنده : admin
DOC
دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم
3000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم


دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی (مفهوم حجم) با فرمت ورد (word) قابل ویرایش در 26 صفحه قسمتی از درس پژوهی حاضر : آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / تیر / ۱۳۹۵   بازدید : 793   نویسنده : admin
DOC
دانلود درس پژوهی علوم اول ابتدایی (محیط اطراف ما)
3000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم اول ابتدایی (محیط اطراف ما)


دانلود درس پژوهی علوم اول ابتدایی (محیط اطراف ما) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش 25 صفحه درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی علوم پایه اول ابتدایی محیط اطراف ما با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما فرهنگیان گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه تدوین و آماده دانلود میباشد. درس پژوهی حاضر کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 25 صفحه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / تیر / ۱۳۹۵   بازدید : 1056   نویسنده : admin
DOC
دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی (درس جلبک ها)
3000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی (درس جلبک ها)


دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی (درس جلبک ها) با فرمت ورد (word) قابل ویرایش 27 صفحه   درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی علوم پایه پنجم ابتدایی درس جلبک ها با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما فرهنگیان گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه تدوین و آماده دانلود میباشد. درس پژوهی حاضر کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 27 صفحه کامل و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / تیر / ۱۳۹۵   بازدید : 1147   نویسنده : admin
DOC
دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی (زمین لرزه)
3000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی (زمین لرزه)


دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی (زمین لرزه) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش 28 صفحه   درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی علوم پایه پنجم ابتدایی زمین لرزه با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما فرهنگیان گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه تدوین و آماده دانلود میباشد. درس پژوهی حاضر کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 28 صفحه کامل و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / تیر / ۱۳۹۵   بازدید : 703   نویسنده : admin
ZIP
دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی (شناخت شکل های هندسی)
5000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی (شناخت شکل های هندسی)


دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی (شناخت شکل های هندسی) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی (شناخت شکل های هندسی) چکیده : آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / تیر / ۱۳۹۵   بازدید : 718   نویسنده : admin
DOC
دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی (درس انسان و محیط زیست)
3000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی (درس انسان و محیط زیست)


دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی (درس انسان و محیط زیست) با فرمت ورد (word) قابل ویرایش در 26 صفحه   درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی علوم پایه پنجم ابتدایی درس انسان و محیط زیست با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما فرهنگیان گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه تدوین و آماده دانلود میباشد. درس پژوهی حاضر کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / تیر / ۱۳۹۵   بازدید : 1050   نویسنده : admin
DOC
دانلود درس پژوهی علوم تجربی دبستان (زمين پویا)
4000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم تجربی دبستان (زمين پویا)


درس پژوهی علوم تجربی ابتدایی زمين پویا در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش در 26 صفحه   قسمتی از درس پژوهی حاضر : درس پژوهی حاضر به صورت کیفی از نوع درس پژوهی با عنوان زمين پويا و در مدرسه ی .....  اجرا شده است . این درس پژوهی به صورت گروهی و با مشارکت همکاران فرهنگی با موضوع مذکور به اجرا در آمد .ازآن جا که مساله ی آتش فشان  از موضوعات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۸ / خرداد / ۱۳۹۵   بازدید : 1823   نویسنده : admin