no-img
دانلود پروژه

دانلود طرح کرامت | دانلود پروژه - Part 3

دانلود پروژه

مطالب

برچسب : دانلود طرح کرامت
DOC
طرح کرامت کلاس پنجم داستان دزد
4000 تومان

طرح کرامت کلاس پنجم داستان دزد


دانلود طرح کرامت کلاس پنجم ابتدایی داستان دزد کاملترین و بهترین نمونه جهت استفاده فرهنگیان و دانش آموزان عزیز پایه پنجم میباشد. در قالب فرمت word و pdf کامل و آماده طرح کرامت مربوطه ادامه داستان دزد که جهت استفاده طرح کرامت پنجم ابتدایی به صورت کامل و دقیق میباشد، که جهت استفاده در طرح کرامت دبستان برای معلمان و دانش آموزان گرامی طراحی و جمع آوری شده هم اکنون در دانلود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / دسامبر / 2019   بازدید : 17210   نویسنده : admin
PDF
طرح کرامت پایه سوم ابتدایی (واحد کار مشارکت)
4000 تومان

طرح کرامت پایه سوم ابتدایی (واحد کار مشارکت)


دانلود طرح کرامت پایه سوم ابتدایی واحد کار مشارکت مهارت انضباط اجتماعی بهترین نمونه کامل و آماده جهت استفاده فرهنگیان و دانش آموزان گرامی میباشد. در قالب فرمت word و pdf کامل و آماده   طرح کرامت مربوطه مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت که جهت استفاده طرح کرامت پایه سوم ابتدایی به صورت کامل و دقیق میباشد، که جهت استفاده معلمان و دانش آموزان گرامی هم اکنون میتوانید از آن بهره ببرید و بعد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / نوامبر / 2019   بازدید : 13026   نویسنده : admin
PDF
طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی (واحد کار حل مسأله)
4000 تومان

طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی (واحد کار حل مسأله)


دانلود طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی واحد کار حل مسأله مهارت تصمیم گیری کاملترین و بهترین نمونه جهت استفاده فرهنگیان و دانش آموزان عزیز میباشد. در قالب فرمت word و pdf کامل و آماده طرح کرامت مربوطه مهارت تصمیم گیری واحد کار حل مسئله که جهت استفاده طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی به صورت کامل و دقیق میباشد، که جهت استفاده در طرح کرامت دبستان برای معلمان و دانش آموزان گرامی هم اکنون در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / نوامبر / 2019   بازدید : 12595   نویسنده : admin
PDF
طرح کرامت پایه دوم ابتدایی (واحد کار صله رحم)
4000 تومان

طرح کرامت پایه دوم ابتدایی (واحد کار صله رحم)


دانلود طرح کرامت پایه دوم ابتدایی واحد کار صله رحم مهارت همدلی کاملترین نمونه و آماده جهت استفاده فرهنگیان و دانش آموزان میباشد. در قالب فرمت word و pdf کامل و آماده   طرح کرامت مربوطه مهارت همدلی واحد کار صله رحم که جهت استفاده طرح کرامت پایه دوم ابتدایی به صورت کامل و دقیق میباشد، که جهت استفاده معلمان و دانش آموزان گرامی هم اکنون میتوانید از آن بهره ببرید و بعد از خرید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / نوامبر / 2019   بازدید : 8330   نویسنده : admin
PDF
طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی (واحد کار رضایتمندی)
4000 تومان

طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی (واحد کار رضایتمندی)


طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی واحد کار رضایتمندی مهارت عزت نفس با فرمت word و pdf کاملترین نمونه آماده جهت استفاده فرهنگیان گرامی میباشد. طرح کرامت مربوطه مهارت عزت نفس واحد کار رضایتمندی که جهت استفاده طرح کرامت چهارم ابتدایی به صورت کامل و دقیق میباشد، که جهت استفاده در طرح کرامت دبستان برای معلمان و دانش آموزان گرامی هم اکنون در دانلود پروژه میتوانید از آن بهره ببرید و بعد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / نوامبر / 2019   بازدید : 4754   نویسنده : admin
PDF
طرح کرامت پایه اول ابتدایی (واحد کار صداقت)
4000 تومان

طرح کرامت پایه اول ابتدایی (واحد کار صداقت)


دانلود طرح کرامت پایه اول ابتدایی واحد کار صداقت مهارت ارتباط مؤثر کامل و آماده جهت استفاده فرهنگیان و دانش آموزان عزیز میباشد. در قالب فرمت word و pdf کاملترین نمونه آماده طرح کرامت مربوطه مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت که جهت استفاده طرح کرامت پایه اول ابتدایی به صورت کامل و دقیق میباشد، که جهت استفاده در طرح کرامت دبستان برای معلمان و دانش آموزان گرامی هم اکنون در دانلود پروژه میتوانید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / نوامبر / 2019   بازدید : 5461   نویسنده : admin
PDF
طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی (واحد کار تفکر نقاد)
3000 تومان

طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی (واحد کار تفکر نقاد)


دانلود طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی واحد کار تفکر نقاد مهارت تفکر کاملترین نمونه و آماده جهت استفاده فرهنگیان و دانش آموزان گرامی میباشد. در قالب فرمت word و pdf کامل و آماده طرح کرامت مربوطه مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد که جهت استفاده طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی به صورت کامل و دقیق میباشد، که جهت استفاده معلمان و دانش آموزان گرامی هم اکنون میتوانید از آن بهره ببرید و بعد از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 25 / نوامبر / 2019   بازدید : 9630   نویسنده : admin
PDF
طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی (واحد کار تغافل)
4000 تومان

طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی (واحد کار تغافل)


طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی واحد کار تغافل مهارت مدیریت هیجانات با فرمت word و pdf کامل و آماده جهت استفاده پایه چهارم دبستان میباشد.   طرح کرامت مربوطه مهارت مدیریت هیجانات واحد کار تغافل که جهت استفاده طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی به صورت کامل و دقیق میباشد، که برای استفاده در طرح کرامت دبستان برای معلمان و دانش آموزان گرامی هم اکنون در دانلود پروژه میتوانید از آن بهره ببرید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 25 / نوامبر / 2019   بازدید : 3118   نویسنده : admin
PDF
طرح کرامت پایه دوم ابتدایی (واحد کار مهرورزی)
5000 تومان

طرح کرامت پایه دوم ابتدایی (واحد کار مهرورزی)


طرح کرامت پایه دوم ابتدایی واحد کار مهرورزی مهارت روابط بین فردی کامل و بهترین نمونه آماده جهت استفاده دانش آموزان و فرهنگیان عزیز پایه دوم دبستان میباشد. با فرمت word و pdf کامل و آماده طرح کرامت مربوطه مهارت روابط بین فردی واحد کار مهرورزی که جهت استفاده طرح کرامت دوم ابتدایی به صورت کامل و دقیق میباشد، که جهت استفاده در طرح کرامت دبستان برای معلمان و دانش آموزان گرامی هم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 25 / نوامبر / 2019   بازدید : 18623   نویسنده : admin
PDF
طرح کرامت پایه اول ابتدایی (واحد کار یاد خدا)
4000 تومان

طرح کرامت پایه اول ابتدایی (واحد کار یاد خدا)


دانلود طرح کرامت پایه اول ابتدایی واحد کار یاد خدا مهارت ارتباط با خدا کامل و آماده، بهترین نمونه جهت استفاده فرهنگیان و دانش آموزان میباشد. در قالب فرمت word و pdf کامل و آماده   طرح کرامت مربوطه مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا که جهت استفاده طرح کرامت پایه اول ابتدایی به صورت کامل و دقیق میباشد، که جهت استفاده در طرح کرامت دبستان برای معلمان و دانش آموزان گرامی هم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 25 / نوامبر / 2019   بازدید : 9400   نویسنده : admin
PDF
طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی (واحد کار عفو)
4000 تومان

طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی (واحد کار عفو)


دانلود طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی واحد کار عفو مهارت روابط بین فردی ،بهترین نمونه کامل و آماده جهت استفاده فرهنگیان و دانش آموزان گرامی میباشد. در قالب فرمت word و pdf کامل و آماده طرح کرامت مربوطه مهارت روابط بین فردی واحد کار عفو که جهت استفاده طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی به صورت کامل و دقیق میباشد، که جهت استفاده معلمان و دانش آموزان گرامی هم اکنون میتوانید از آن بهره ببرید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / نوامبر / 2019   بازدید : 13431   نویسنده : admin
PDF
طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی (واحد کار تفکر خلاق)
4000 تومان

طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی (واحد کار تفکر خلاق)


دانلود طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی واحد کار تفکر خلاق مهارت تفکر مربوط به کلاس چهارم دبستان، کامل و آماده جهت استفاده فرهنگیان و دانش آموزان گرامی میباشد. در قالب فرمت word و pdf کاملترین نمونه آماده طرح کرامت مربوطه مهارت تفکر واحد کار تفکر خلاق که جهت استفاده طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی به صورت کامل و دقیق میباشد، که جهت استفاده در طرح کرامت دبستان برای معلمان و دانش آموزان گرامی هم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / نوامبر / 2019   بازدید : 16054   نویسنده : admin
PDF
طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی (واحد کار آبروداری)
4000 تومان

طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی (واحد کار آبروداری)


طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی (واحد کار آبروداری مهارت شرافت) با فرمت word و pdf کامل و آماده جهت استفاده پایه پنجم دبستان مربوط به فرهنگیان و دانش آموزان عزیز میباشد.   طرح کرامت حاضر مهارت شرافت واحد کار آبروداری که جهت استفاده طرح کرامت پنجم ابتدایی به صورت کامل و دقیق با فرمت : word و pdf میباشد، که جهت استفاده در طرح کرامت دبستان برای معلمان و دانش آموزان گرامی هم اکنون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / نوامبر / 2019   بازدید : 12229   نویسنده : admin
PDF
طرح کرامت پایه دوم ابتدایی (واحد کار احسان)
4000 تومان

طرح کرامت پایه دوم ابتدایی (واحد کار احسان)


طرح کرامت پایه دوم ابتدایی واحد کار احسان مهارت همدلی کامل و آماده جهت استفاده پایه دوم دبستان در اختیار فرهنگیان و دانش آموزان گرامی میباشد. با فرمت : word و pdf کاملترین نمونه طرح کرامت مربوطه مهارت همدلی واحد کار احسان که جهت استفاده طرح کرامت پایه دوم ابتدایی به صورت کامل و دقیق میباشد، که جهت استفاده در طرح کرامت دبستان برای معلمان و دانش آموزان گرامی هم اکنون در دانلود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2019   بازدید : 10137   نویسنده : admin
PDF
طرح کرامت پایه دوم ابتدایی (واحد کار ادب و تواضع)
4000 تومان

طرح کرامت پایه دوم ابتدایی (واحد کار ادب و تواضع)


طرح کرامت پایه دوم ابتدایی (واحد کار ادب و تواضع مهارت روابط بین فردی) کامل و آماده، بهترین نمونه در فضای مجازی جهت استفاده فرهنگیان و دانش آموزان عزیز میباشد. در قالب فرمت word و pdf کامل و آماده   طرح کرامت مربوطه مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع که جهت استفاده طرح کرامت پایه دوم ابتدایی به صورت کامل و دقیق میباشد، که جهت استفاده معلمان و دانش آموزان گرامی هم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / نوامبر / 2019   بازدید : 18575   نویسنده : admin