no-img
دانلود پروژه

دانلود طرح جابر


دانلود پروژه

مطالب

برچسب : دانلود طرح جابر
DOC
طرح جابر با موضوع حرکت حیوانات
3000 تومان

طرح جابر با موضوع حرکت حیوانات


نمونه طرح جابر بن حیان کلاس سوم با موضوع حرکت حیوانات به همراه دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست ، کاملترین نمونه و آماده با فرمت ورد (word) قابل ویرایش استفاده توسط دانش آموزان و والدین و فرهنگیان میباشد. طرح جابر حاضر درباره حرکت حیوانات به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست، طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح جابر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 197   نویسنده : admin
DOC
دانلود طرح جابر با موضوع جوانه زدن
4000 تومان

دانلود طرح جابر با موضوع جوانه زدن


دانلود نمونه طرح جابر بن حیان کلاس پنجم جوانه زدن به همراه دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست ، کاملترین نمونه و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و فرهنگیان با فرمت ورد (word) قابل ویرایش میباشد. طرح جابر حاضر در مورد جوانه زدن به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست، طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح جابر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 91   نویسنده : admin
DOC
نمونه طرح جابربن حیان چیزهای روی گیاه
4000 تومان

نمونه طرح جابربن حیان چیزهای روی گیاه


دانلود نمونه طرح جابر بن حیان پایه اول چیزهای روی گیاه به همراه دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست ، کاملترین نمونه و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و فرهنگیان با فرمت ورد (word) قابل ویرایش میباشد. طرح جابر حاضر در مورد چیزهای روی گیاه به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست، طراحی شده و بر اساس بخش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 115   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع حشرات خوب یا بد
4000 تومان

طرح جابر با موضوع حشرات خوب یا بد


دانلود طرح جابر بن حیان با موضوع حشرات خوب یا بد؟ به همراه دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست ، کاملترین نمونه و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و فرهنگیان با فرمت ورد (word) قابل ویرایش میباشد. طرح جابر حاضر در مورد حشرات : خوب یا بد؟ به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست، طراحی شده و بر اساس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 146   نویسنده : admin
DOC
طرح جابربن حیان با موضوع حشرات موجود در غبار
4000 تومان

طرح جابربن حیان با موضوع حشرات موجود در غبار


دانلود نمونه طرح جابر بن حیان کلاس چهارم با موضوع حشرات موجود در غبار به همراه دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست ، کاملترین نمونه و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و فرهنگیان با فرمت ورد (word) قابل ویرایش میباشد. طرح جابر حاضر در مورد حشرات موجود در غبار به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست، طراحی شده و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 149   نویسنده : admin
DOC
طرح جابربن حیان با موضوع گاز طبیعی
4000 تومان

طرح جابربن حیان با موضوع گاز طبیعی


دانلود نمونه طرح جابر بن حیان پایه دوم با موضوع گاز طبیعی به همراه دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست ، کاملترین نمونه و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و فرهنگیان با فرمت ورد (word) قابل ویرایش میباشد. طرح جابر حاضر در مورد گاز طبیعی به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست، طراحی شده و بر اساس بخش نامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 98   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع علائم تلگراف
4000 تومان

طرح جابر با موضوع علائم تلگراف


دانلود نمونه طرح جابر بن حیان با موضوع علائم تلگراف به همراه دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست ، کاملترین نمونه و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و فرهنگیان با فرمت ورد (word) قابل ویرایش میباشد. طرح جابر حاضر در مورد علائم تلگراف به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست، طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح جابر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 110   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع شفق های قطبی
4000 تومان

طرح جابر با موضوع شفق های قطبی


دانلود طرح جابر بن حیان با موضوع شفق های قطبی به همراه دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست ، کاملترین نمونه و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و فرهنگیان با فرمت ورد (word) قابل ویرایش میباشد. طرح جابر حاضر در مورد شفق های قطبی به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست، طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 143   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع جانوران کیسه دار
4000 تومان

طرح جابر با موضوع جانوران کیسه دار


دانلود طرح جابر بن حیان با موضوع جانوران کیسه دار به همراه دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست ، کاملترین نمونه و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و فرهنگیان با فرمت ورد (word) قابل ویرایش میباشد. طرح جابر حاضر در مورد جانوران کیسه دار به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست، طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 151   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع حیوانات ماقبل تاریخ
4000 تومان

طرح جابر با موضوع حیوانات ماقبل تاریخ


دانلود طرح جابر بن حیان با موضوع حیوانات ماقبل تاریخ به همراه دفتر کارنما ، نمونه کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و فرهنگیان با فرمت ورد (word) قابل ویرایش می باشد. طرح جابر حاضر در مورد حیوانات ما قبل تاریخ به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست، طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح جابر ابن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 233   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع جیرجیرک ها
4000 تومان

طرح جابر با موضوع جیرجیرک ها


دانلود طرح جابر بن حیان با موضوع جیرجیرک ها به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه و آماده، با آموزش تنظیم کارتو پلاست استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش می باشد. طرح جابر حاضر در مورد جیرجیرک ها به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست، طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 165   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر درباره بیهوشی به همراه دفتر کارنما
4000 تومان

طرح جابر درباره بیهوشی به همراه دفتر کارنما


دانلود طرح جابر بن حیان درباره بیهوشی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش می باشد. طرح جابر حاضر در مورد بیهوشی به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست، طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح جابر ابن حیان جهت استفاده میباشد. هم اکنون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 162   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع باران و برف به همراه دفتر کارنما
4000 تومان

طرح جابر با موضوع باران و برف به همراه دفتر کارنما


دانلود طرح جابر بن حیان با موضوع باران و برف به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش می باشد. طرح جابر حاضر در مورد باران و برف به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست، طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح جابر ابن حیان جهت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 190   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع دستگاه میوه خشک کن
4000 تومان

طرح جابر با موضوع دستگاه میوه خشک کن


دانلود طرح جابر بن حیان با موضوع دستگاه میوه خشک کن به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش می باشد. طرح جابر حاضر در مورد دستگاه میوه خشک کن به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست، طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح جابر ابن حیان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 186   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر درباره مورچه ها
4000 تومان

طرح جابر درباره مورچه ها


دانلود طرح جابر بن حیان با موضوع مورچه ها به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش می باشد. طرح جابر حاضر در مورد مورچه ها به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست، طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح جابر ابن حیان جهت استفاده میباشد. هم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 406   نویسنده : admin