no-img
دانلود پروژه

دانلود طرح جابر بن حیان


دانلود پروژه

مطالب

برچسب : دانلود طرح جابر بن حیان
DOC
طرح جابر با موضوع آهنربا
4000 تومان

طرح جابر با موضوع آهنربا


دانلود طرح جابر با موضوع آهنربا طرح جابر بن حیان با موضوع نقش آهنربا در زندگی روزمره به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع آهنربا عکس و تابلوی نمایش طرح جابر در مورد آهنربا مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر نقش آهنربا در زندگی روزمره به همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 711   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع مهره داران
4000 تومان

طرح جابر با موضوع مهره داران


دانلود طرح جابر با موضوع مهره داران به همراه دفتر کارنما طرح جابر با موضوع آشنایی با مهره داران به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع مهره داران عکس و تابلوی نمایش طرح جابر بن حیان در مورد مهره داران مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر آشنایی با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 261   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع ماه گرفتگی
4000 تومان

طرح جابر با موضوع ماه گرفتگی


دانلود طرح جابر با موضوع ماه گرفتگی به همراه دفتر کارنما طرح جابر با موضوع ماه گرفتگی به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع ماه گرفتگی عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد ماه گرفتگی مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر ماه گرفتگی به همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 343   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع لایه های درونی زمین
4000 تومان

طرح جابر با موضوع لایه های درونی زمین


طرح جابر با موضوع لایه های درونی زمین به همراه دفتر کارنما طرح جابر با موضوع لایه های درونی زمین به همراه دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست ، کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش طرح جابر حاضر در مورد لایه های درونی زمین به صورت کامل و آماده طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح جابر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 837   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع ساخت ماشین برقی
4000 تومان

طرح جابر با موضوع ساخت ماشین برقی


دانلود طرح جابر با موضوع ساخت ماشین برقی طرح جابر با موضوع ساخت ماشین برقی با آرمیچر به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع ساخت ماشین برقی عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد ساخت ماشین برقی با آرمیچر مطالب علمی آموزشی درباره طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 2438   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع دستگاه گوارش
4000 تومان

طرح جابر با موضوع دستگاه گوارش


دانلود طرح جابر با موضوع دستگاه گوارش طرح جابر بن حیان با موضوع دستگاه گوارش به همراه دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست ، کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران استفاده در جشنواره جابر ابن حیان می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع دستگاه گوارش عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 611   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع کاغذ،تولید،بازیافت
4000 تومان

طرح جابر با موضوع کاغذ،تولید،بازیافت


طرح جابر با موضوع کاغذ،تولید،بازیافت به همراه دفتر کارنما طرح جابر با موضوع بازیافت کاغذ به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع کاغذ،تولید،بازیافت عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد کاغذ،تولید،بازیافت مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر بازیافت کاغذ به همراه دفتر کارنما طرح جابربن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 711   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع مراحل رشد دانه لوبیا
4000 تومان

طرح جابر با موضوع مراحل رشد دانه لوبیا


دانلود طرح جابر با موضوع مراحل رشد دانه لوبیا طرح جابر با موضوع مراحل رشد دانه لوبیا به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع مراحل رشد دانه لوبیا عکس و تابلوی نمایش طرح جابر بن حیان در مورد مراحل رشد دانه لوبیا مطالب علمی آموزشی درباره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 1300   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع مراحل رشد قورباغه
4000 تومان

طرح جابر با موضوع مراحل رشد قورباغه


طرح جابر با موضوع مراحل رشد قورباغه به همراه دفتر کارنما طرح جابر بن حیان با موضوع مراحل رشد قورباغه به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران جهت استفاده جشنواره جابر ابن حیان می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع مراحل رشد قورباغه عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد مراحل رشد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 1343   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع کوچ نشینی
4000 تومان

طرح جابر با موضوع کوچ نشینی


دانلود طرح جابر با موضوع کوچ نشینی طرح جابر با موضوع کوچ نشینی به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع کوچ نشینی عکس و تابلوی نمایش طرح جابر در مورد کوچ نشینی مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر کوچ نشینی به همراه دفتر کارنما طرح جابربن حیان قسمتی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 298   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع حلقه های سیاره زهره
4000 تومان

طرح جابر با موضوع حلقه های سیاره زهره


دانلود طرح جابر با موضوع حلقه های سیاره زهره طرح جابر با موضوع حلقه های سیاره زهره به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع حلقه های سیاره زهره عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد حلقه های سیاره زهره مطالب علمی آموزشی درباره طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 241   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع عقاب
4000 تومان

طرح جابر با موضوع عقاب


دانلود طرح جابر با موضوع عقاب طرح جابر با موضوع عقاب به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   طرح جابر حاضر در مورد عقاب به صورت کامل و آماده طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح جابر ابن حیان جهت استفاده میباشد. هم اکنون میتوانید طرح حاضر را از سایت دانلود پروژه دریافت نمایید. همینطور میتوانید سایر طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 298   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع گل گاوزبان
4000 تومان

طرح جابر با موضوع گل گاوزبان


طرح جابر با موضوع گل گاوزبان به همراه دفتر کارنما طرح جابر با موضوع گل گاوزبان به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع گل گاوزبان عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد گل گاوزبان مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر گل گاوزبان به همراه دفتر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 409   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع هرم غذایی
4000 تومان

طرح جابر با موضوع هرم غذایی


طرح جابر هرم غذایی طرح جابر با موضوع هرم غذایی به همراه دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست ، کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع هرم غذایی عکس و تابلوی نمایش طرح جابر در مورد هرم غذایی مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر هرم غذایی به همراه دفتر کارنما [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 703   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع غذاهای سالم و ناسالم
4000 تومان

طرح جابر با موضوع غذاهای سالم و ناسالم


طرح جابر غذا های سالم و ناسالم طرح جابر با موضوع غذاهای سالم و ناسالم به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع غذاهای سالم و ناسالم عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد غذاهای سالم و ناسالم مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر غذا های سالم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 1860   نویسنده : admin