no-img
دانلود پروژه

دانلود طرح جابر بن حیان


دانلود پروژه

مطالب

برچسب : دانلود طرح جابر بن حیان
DOC
طرح جابر با موضوع حشرات پرنده
4000 تومان

طرح جابر با موضوع حشرات پرنده


نمونه طرح جابر در مورد حشرات پرنده طرح جابر بن حیان با موضوع حشرات پرنده به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش میباشد. طرح جابر حاضر در مورد حشرات پرنده به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما ، طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح جابر ابن حیان در اختیار شما [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / دی / ۱۳۹۷   بازدید : 279   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر درباره چرخه زندگی پروانه
4000 تومان

طرح جابر درباره چرخه زندگی پروانه


نمونه طرح جابر چرخه زندگی پروانه طرح جابر بن حیان با موضوع چرخه زندگی پروانه به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش می باشد. طرح جابر حاضر در مورد چرخه زندگی یک پروانه چگونه است؟ به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما ، طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح جابر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / دی / ۱۳۹۷   بازدید : 790   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر با موضوع حیوانات اهلی و وحشی
4000 تومان

طرح جابر با موضوع حیوانات اهلی و وحشی


نمونه طرح جابر درباره حیوانات اهلی و وحشی طرح جابر بن حیان با موضوع حیوانات اهلی وحشی به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش می باشد. طرح جابر حاضر در مورد حیوانات وحشی و اهلی به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست، طراحی شده و بر اساس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 3317   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر پنجم ابتدایی با موضوع فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها
4000 تومان

طرح جابر پنجم ابتدایی با موضوع فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها


دانلود طرح جابر پایه پنجم ابتدایی با موضوع فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها طرح جابر بن حیان با موضوع فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش طرح جابر حاضر در مورد فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها به صورت کامل و آماده با فرمت ورد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 190   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر پنجم ابتدایی با موضوع عکسبرداری از اشیای ریز
4000 تومان

طرح جابر پنجم ابتدایی با موضوع عکسبرداری از اشیای ریز


طرح جابر کلاس پنجم ابتدایی موضوع عکسبرداری از اشیای ریز طرح جابر بن حیان با موضوع عکسبرداری از اشیای ریز به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران استفاده در جشنواره جابر ابن حیان می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش طرح جابر حاضر در مورد عکسبرداری از اشیای ریز به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما ، طراحی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 222   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر کلاس چهارم دبستان با موضوع انعقاد خون
4000 تومان

طرح جابر کلاس چهارم دبستان با موضوع انعقاد خون


طرح جابر کلاس چهارم دبستان موضوع انعقاد خون طرح جابر بن حیان با موضوع انعقاد خون به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش طرح جابر حاضر در مورد انعقاد خون به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما ، طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح جابر ابن حیان جهت استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 375   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر کلاس چهارم ابتدایی با موضوع تولید الکتریسیته
4000 تومان

طرح جابر کلاس چهارم ابتدایی با موضوع تولید الکتریسیته


دانلود طرح جابر پایه چهارم ابتدایی موضوع تولید الکتریسیته طرح جابر بن حیان با موضوع تولید الکتریسیته به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران در جشنواره جابر ابن حیان می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش طرح جابر حاضر در مورد تولید الکتریسیته به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما ، طراحی شده و بر اساس بخش نامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 891   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر کلاس سوم ابتدایی با موضوع بهینه سازی مصرف آب
4000 تومان

طرح جابر کلاس سوم ابتدایی با موضوع بهینه سازی مصرف آب


طرح جابر پایه سوم ابتدایی موضوع بهینه سازی مصرف آب طرح جابر بن حیان با موضوع بهینه سازی مصرف آب به همراه دفتر کارنما و آموزش تنظیم کارتو پلاست ، کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش طرح جابر حاضر در مورد بهینه سازی مصرف آب به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما ، طراحی شده و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 386   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر سوم ابتدایی با موضوع اسب
4000 تومان

طرح جابر سوم ابتدایی با موضوع اسب


طرح جابر پایه سوم ابتدایی موضوع اسب طرح جابر بن حیان با موضوع اسب به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش طرح جابر حاضر در مورد اسب به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما ، طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح جابر ابن حیان جهت استفاده میباشد. هم اکنون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 293   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر چهارم ابتدایی با موضوع عکسبرداری از ستارگان
4000 تومان

طرح جابر چهارم ابتدایی با موضوع عکسبرداری از ستارگان


طرح جابر کلاس چهارم ابتدایی موضوع عکسبرداری از ستارگان طرح جابر بن حیان با موضوع عکسبرداری از ستارگان به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش طرح جابر حاضر در مورد عکسبرداری از ستارگان به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما ، طراحی شده و بر اساس بخش نامه طرح جابر ابن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 197   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر کلاس پنجم ابتدایی با موضوع چشایی در نوک زبان
4000 تومان

طرح جابر کلاس پنجم ابتدایی با موضوع چشایی در نوک زبان


دانلود طرح جابر پایه پنجم ابتدایی موضوع چشایی در نوک زبان طرح جابر بن حیان با موضوع چشایی در نوک زبان به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش طرح جابر حاضر در مورد چشایی در نوک زبان به صورت کامل و آماده با فرمت ورد قابل ویرایش با دفتر کارنما ، طراحی شده و بر اساس بخش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 557   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر کلاس چهارم ابتدایی با موضوع حافظه کوتاه و بلند مدت
4000 تومان

طرح جابر کلاس چهارم ابتدایی با موضوع حافظه کوتاه و بلند مدت


دانلود طرح جابر کلاس چهارم ابتدایی با موضوع حافظه کوتاه و بلند مدت طرح جابر بن حیان با موضوع حافظه کوتاه و بلند مدت به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع حافظه کوتاه و بلند مدت عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان حافظه کوتاه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 283   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر کلاس سوم ابتدایی با موضوع گیاهان
4000 تومان

طرح جابر کلاس سوم ابتدایی با موضوع گیاهان


دانلود طرح جابر پایه سوم ابتدایی با موضوع گیاهان طرح جابر بن حیان با موضوع گیاهان به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش می باشد. موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع آشنایی با انواع گیاهان عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان آشنایی با انواع گیاهان مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر گیاهان به همراه دفتر کارنما [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 498   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر ششم ابتدایی با موضوع یک آجر چقدر محکم است؟
4000 تومان

طرح جابر ششم ابتدایی با موضوع یک آجر چقدر محکم است؟


دانلود طرح جابر پایه ششم ابتدایی با موضوع یک آجر چقدر محکم است؟ طرح جابر بن حیان با موضوع یک آجر چقدر محکم است؟ به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع یک آجر چقدر محکم است؟ عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان یک آجر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 242   نویسنده : admin
DOC
طرح جابر پایه دوم ابتدایی با موضوع منابع طبیعی ما
4000 تومان

طرح جابر پایه دوم ابتدایی با موضوع منابع طبیعی ما


دانلود طرح جابر پایه دوم ابتدایی با موضوع منابع طبیعی ما طرح جابر بن حیان با موضوع منابع طبیعی ما به همراه دفتر کارنما کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع منابع طبیعی ما عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان منابع طبیعی ما مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 367   نویسنده : admin