no-img
دانلود پروژه

کارآفرینی,کارورزی,پروژه دانشجویی,مقاله


دانلود پروژه

مطالب

DOC
طرح جابر ششم ابتدایی با موضوع یک آجر چقدر محکم است؟
4000 تومان

طرح جابر ششم ابتدایی با موضوع یک آجر چقدر محکم است؟


دانلود طرح جابر پایه ششم ابتدایی با موضوع یک آجر چقدر محکم است؟ طرح جابر با موضوع یک آجر چقدر محکم است؟ به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع یک آجر چقدر محکم است؟ عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان یک آجر چقدر محکم است؟ مطالب علمی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 71    نویسنده : admin
DOC
طرح جابر پایه دوم ابتدایی با موضوع منابع طبیعی ما
4000 تومان

طرح جابر پایه دوم ابتدایی با موضوع منابع طبیعی ما


دانلود طرح جابر پایه دوم ابتدایی با موضوع منابع طبیعی ما طرح جابر با موضوع منابع طبیعی ما به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع منابع طبیعی ما عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان منابع طبیعی ما مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر منابع طبیعی ما به همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 60    نویسنده : admin
DOC
طرح جابر پایه پنجم ابتدایی با موضوع مدلی از یک اسکلت
4000 تومان

طرح جابر پایه پنجم ابتدایی با موضوع مدلی از یک اسکلت


دانلود طرح جابر پایه پنجم ابتدایی با موضوع مدلی از یک اسکلت طرح جابر با موضوع مدلی از یک اسکلت به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع مدلی از یک اسکلت عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان مدلی از یک اسکلت مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 61    نویسنده : admin
DOC
طرح جابر پایه چهارم ابتدایی با موضوع مدلی از یک هواپیما
4000 تومان

طرح جابر پایه چهارم ابتدایی با موضوع مدلی از یک هواپیما


دانلود طرح جابر پایه چهارم ابتدایی با موضوع مدلی از یک هواپیما طرح جابر با موضوع مدلی از یک هواپیما به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع مدلی از یک هواپیما عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان مدلی از یک هواپیما مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر مدلی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 64    نویسنده : admin
DOC
طرح جابر پایه پنجم ابتدایی با موضوع مدلی از چشم
4000 تومان

طرح جابر پایه پنجم ابتدایی با موضوع مدلی از چشم


دانلود طرح جابر پایه پنجم ابتدایی با موضوع مدلی از چشم طرح جابر با موضوع مدلی از چشم به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع مدلی از چشم عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان مدلی از چشم مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر مدلی از چشم به همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 110    نویسنده : admin
DOC
طرح جابر پایه ششم ابتدایی با موضوع جذب نور در گیاهان
4000 تومان

طرح جابر پایه ششم ابتدایی با موضوع جذب نور در گیاهان


دانلود طرح جابر پایه ششم ابتدایی با موضوع جذب نور در گیاهان طرح جابر با موضوع جذب نور در گیاهان به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع جذب نور در گیاهان عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان جذب نور در گیاهان مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 87    نویسنده : admin
DOC
طرح جابر پایه سوم ابتدایی با موضوع مایعات
4000 تومان

طرح جابر پایه سوم ابتدایی با موضوع مایعات


دانلود طرح جابر پایه سوم ابتدایی با موضوع مایعات طرح جابر با موضوع مایعات به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع مایعات عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان مایعات مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر مایعات به همراه دفتر کارنما طرح جابربن حیان قسمتی از این طرح : مایع یکی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 82    نویسنده : admin
DOC
طرح جابر پایه دوم ابتدایی با موضوع لکه های خورشیدی
4000 تومان

طرح جابر پایه دوم ابتدایی با موضوع لکه های خورشیدی


دانلود طرح جابر پایه دوم ابتدایی با موضوع لکه های خورشیدی طرح جابر با موضوع لکه های خورشیدی به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع لکه های خورشیدی عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان لکه های خورشیدی مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر لکه های خورشیدی به همراه دفتر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 63    نویسنده : admin
DOC
طرح جابر پایه چهارم ابتدایی با موضوع جذب آب در گیاهان
4000 تومان

طرح جابر پایه چهارم ابتدایی با موضوع جذب آب در گیاهان


دانلود طرح جابر پایه چهارم ابتدایی با موضوع جذب آب در گیاهان طرح جابر با موضوع جذب آب در گیاهان به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع جذب آب در گیاهان عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان جذب آب در گیاهان مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 67    نویسنده : admin
DOC
طرح جابر پایه دوم ابتدایی با موضوع کوره ی خورشیدی
4000 تومان

طرح جابر پایه دوم ابتدایی با موضوع کوره ی خورشیدی


دانلود طرح جابر پایه دوم ابتدایی با موضوع کوره ی خورشیدی طرح جابر با موضوع کوره ی خورشیدی به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع کوره ی خورشیدی عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان کوره ی خورشیدی مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر کوره ی خورشیدی به همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 61    نویسنده : admin
DOC
طرح جابر پایه سوم ابتدایی با موضوع آب و هوا
4000 تومان

طرح جابر پایه سوم ابتدایی با موضوع آب و هوا


دانلود طرح جابر پایه سوم ابتدایی با موضوع آب و هوا طرح جابر با موضوع آب و هوا به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع آب و هوا عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان آب و هوا مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر آب و هوا به همراه دفتر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 87    نویسنده : admin
DOC
طرح جابر پایه سوم ابتدایی با موضوع آب تمیز
4000 تومان

طرح جابر پایه سوم ابتدایی با موضوع آب تمیز


دانلود طرح جابر پایه سوم ابتدایی با موضوع آب تمیز طرح جابر با موضوع آب تمیز به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع آب تمیز عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان آب تمیز مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابر آب تمیز به همراه دفتر کارنما طرح جابربن حیان قسمتی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 82    نویسنده : admin
DOC
طرح جابر پایه سوم ابتدایی با موضوع مزیت های داشتن دو چشم
4000 تومان

طرح جابر پایه سوم ابتدایی با موضوع مزیت های داشتن دو چشم


دانلود طرح جابر پایه سوم ابتدایی با موضوع مزیت های داشتن دو چشم طرح جابر با موضوع مزیت های داشتن دو چشم به صورت کامل و آماده استفاده توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران می باشد. در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   موارد موجود در این مجموعه : پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع مزیت های داشتن دو چشم عکس و تابلوی نمایش طرح جابربن حیان مزیت های داشتن دو چشم مطالب علمی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 69    نویسنده : admin
DOC
گزارش کارآموزی رشته هنر با موضوع فن و هنر سفالگری
2000 تومان

گزارش کارآموزی رشته هنر با موضوع فن و هنر سفالگری


دانلود گزارش کارآموزی رشته هنر با موضوع فن و هنر سفالگری در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش در 46 صفحه   قسمتی از گزارش کارآموزی : قرن 3 هجري شروع و تلاشهاي فرهنگي و اقتصادي در حيات جامعه است پس از دو قرن ساده زيستي و حذف تجمل گرايي و همگاني شدن امكانات جامعه ،زمينه هاي رشد  وتوسعه انديشه هاي انساني فراهم شده است به طوري كه شكوفايي اين فعاليت ها را در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 52    نویسنده : admin
DOC
گزارش کارآموزی رشته گیاه پزشکی بیماری های گیاهی
2000 تومان

گزارش کارآموزی رشته گیاه پزشکی بیماری های گیاهی


دانلود گزارش کارآموزی رشته گیاه پزشکی بیماری های گیاهی در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش در 69 صفحه   قسمتی از گزارش کارآموزی : کشاورزان معتقدند گوگرد برای جلوگیری از تش باد درفصل تابستان کاربرد دارد . اما درواقع درفصول گرم بخصوص دراستانهای جنوبی اگر دردمای 30 درجه سانتیگراد به بالا به گیاه گوگرد داده شود گیاه دچارسوختگی می شود ودرحالت سبز. گیاه خشک میشود وباعث نرسیدن مواد غذائی به ریشه شده وریشه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 54    نویسنده : admin