no-img
دانلود پروژه

کارآفرینی,کارورزی,پروژه دانشجویی,مقاله


دانلود پروژه

مطالب

DOC
درس پژوهی پایه دوم دبستان درس ساعت مانده – بعد از
3000 تومان

درس پژوهی پایه دوم دبستان درس ساعت مانده – بعد از


دانلود درس پژوهی پایه دوم دبستان درس ساعت مانده - بعد از - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 41 صفحه به صورت کامل و آماده در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه دوم دبستان کتاب ریاضی درس ساعت مانده - بعد از با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۸ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 14    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس ضرب روی محور
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس ضرب روی محور


نمونه درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی ضرب روی محور - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 38 صفحه به صورت کامل و آماده با فصل بندی در اختیار شما فرهنگیان گرامی هم اکنون در دانلود پروژه در اختیار شما میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه سوم ابتدایی کتاب ریاضی درس ضرب روی محور با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۸ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 12    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی فارسی کلاس اول دبستان درس حرف ر
3000 تومان

درس پژوهی فارسی کلاس اول دبستان درس حرف ر


درس پژوهی فارسی کلاس اول دبستان درس حرف ر - دقیق ترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 44 صفحه به صورت کامل و آماده در اختیار شما فرهنگیان گرامی هم اکنون در وب سایت دانلود پروژه میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه اول دبستان کتاب فارسی درس حرف ر با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۸ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 20    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی درس حل مسئله
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی درس حل مسئله


دانلود درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی درس حل مسئله - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 106 صفحه به صورت کامل و آماده در اختیار شما فرهنگیان گرامی هم اکنون دانلود پروژه میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه اول ابتدایی کتاب ریاضی درس حل مسئله با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت آخرین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۸ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 20    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی کلاس چهارم ابتدایی ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی کلاس چهارم ابتدایی ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر


درس پژوهی ریاضی کلاس چهارم ابتدایی درس ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر - کاملترین ترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 37 صفحه به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق در اختیار شما فرهنگیان گرامی هم اکنون در وب سایت دانلود پروژه میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی کلاس چهارم ابتدایی کتاب ریاضی درس ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر با رعایت همه نکات مربوط به درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۸ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 20    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی درس جمع ترکیبی عدد ها
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی درس جمع ترکیبی عدد ها


دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی درس جمع ترکیبی عدد ها - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش 35 صفحه به صورت کامل و آماده در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کتاب ریاضی درس جمع ترکیبی عدد ها با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۸ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 23    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی ششم دبستان درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی ششم دبستان درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر


درس پژوهی ریاضی ششم دبستان درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش 37 صفحه به صورت کامل و آماده در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه ششم دبستان کتاب ریاضی درس جمع کسر ها با مخرج نابرابر با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 24    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی پایه اول ابتدایی فارسی تدریس ایـ یـ ی ای
3000 تومان

درس پژوهی پایه اول ابتدایی فارسی تدریس ایـ یـ ی ای


نمونه درس پژوهی پایه اول ابتدایی فارسی تدریس ایـ یـ ی ای - دقیق ترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 29 صفحه به صورت کامل و آماده در اختیار شما فرهنگیان گرامی هم اکنون در وب سایت دانلود پروژه میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی فارسی اول ابتدایی تدریس ایـ یـ ی ای با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 30    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی پایه دوم ابتدایی تدریس ساعت و دقیقه
3000 تومان

درس پژوهی پایه دوم ابتدایی تدریس ساعت و دقیقه


دانلود درس پژوهی پایه دوم ابتدایی تدریس ساعت و دقیقه - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 34 صفحه به صورت کامل و آماده در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی دوم ابتدایی کتاب ریاضی درس ساعت و دقیقه با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه تدوین و آماده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 27    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم سوم ابتدایی درس نور و مشاهده اجسام
3000 تومان

درس پژوهی علوم سوم ابتدایی درس نور و مشاهده اجسام


دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی درس نور و مشاهده اجسام - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 28 صفحه به صورت کامل و آماده با فصل بندی در اختیار شما فرهنگیان گرامی هم اکنون در وب سایت دانلود پروژه میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه سوم ابتدایی علوم درس نور و مشاهده اجسام با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 20    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی جغرافیا چهارم ابتدایی آشنایی با خط استوا و نصف النهار
3000 تومان

درس پژوهی جغرافیا چهارم ابتدایی آشنایی با خط استوا و نصف النهار


درس پژوهی جغرافیا چهارم ابتدایی درس آشنایی با خط استوا و نصف النهار - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 34 صفحه به صورت کامل و آماده با فصل بندی در اختیار شما فرهنگیان گرامی هم اکنون در وب سایت دانلود پروژه میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه چهارم ابتدایی کتاب جغرافیا درس آشنایی با خط استوا و نصف النهار با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 19    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم پایه پنجم دبستان درس چشم
3000 تومان

درس پژوهی علوم پایه پنجم دبستان درس چشم


نمونه درس پژوهی علوم پایه پنجم دبستان درس چشم - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 42 صفحه به صورت کامل و آماده با فصل بندی در اختیار شما فرهنگیان گرامی هم اکنون در وب سایت دانلود پروژه میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه پنجم دبستان کتاب علوم درس چشم با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 31    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی کلاس اول ابتدایی درس حل مسئله
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی کلاس اول ابتدایی درس حل مسئله


نمونه درس پژوهی ریاضی کلاس اول ابتدایی درس حل مسئله - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 106 صفحه به صورت کامل و آماده در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه اول ابتدایی کتاب ریاضی درس حل مسئله با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه تدوین و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 29    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی فارسی پایه سوم ابتدایی درس فداکاری
3000 تومان

درس پژوهی فارسی پایه سوم ابتدایی درس فداکاری


دانلود درس پژوهی فارسی پایه سوم ابتدایی درس فداکاری - دقیق ترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 37 صفحه به صورت کامل و آماده در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه سوم ابتدایی کتاب فارسی درس فداکاری با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه تدوین و آماده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 24    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی درس رسم نیمساز
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی درس رسم نیمساز


دانلود درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی درس رسم نیمساز - دقیق ترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 35 صفحه به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق در اختیار شما فرهنگیان گرامی هم اکنون در وب سایت دانلود پروژه میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی چهارم ابتدایی کتاب ریاضی درس رسم نیمساز با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 29    نویسنده : admin