no-img
دانلود پروژه

کارآفرینی,کارورزی,پروژه دانشجویی,مقاله


دانلود پروژه

مطالب

DOC
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس برگی از تاریخ زمین
3000 تومان

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس برگی از تاریخ زمین


دانلود نمونه درس پژوهی علوم پایه پنجم ابتدایی درس برگی از تاریخ زمین - بهترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 28 صفحه به صورت کامل و آماده جهت استفاده درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی در اختیار معلمان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کتاب علوم درس برگی از تاریخ زمین با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 115    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی کلاس پنجم ابتدایی درس تقارن مرکزی
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی کلاس پنجم ابتدایی درس تقارن مرکزی


دانلود درس پژوهی ریاضی کلاس پنجم ابتدایی درس تقارن مرکزی - بهترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش 33 صفحه به صورت کامل و آماده جهت ارائه فرهنگیان گرامی درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی در اختیار شما میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی کتاب ریاضی درس تقارن مرکزی با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 117    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی فارسی پایه اول ابتدایی (اُ) استثنا
3000 تومان

درس پژوهی فارسی پایه اول ابتدایی (اُ) استثنا


نمونه درس پژوهی فارسی پایه اول ابتدایی درس (اُ) استثنا - بهترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 35 صفحه به صورت کامل و آماده جهت ارائه به فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه اول ابتدایی کتاب فارسی درس (اُ) استثنا با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه تدوین و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 120    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی فارسی دوم دبستان درس کوشا و نوشا
3000 تومان

درس پژوهی فارسی دوم دبستان درس کوشا و نوشا


دانلود درس پژوهی فارسی پایه دوم دبستان درس کوشا و نوشا - بهترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 28 صفحه به صورت کامل و آماده جهت ارائه به فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه دوم دبستان کتاب فارسی درس کوشا و نوشا با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 97    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی کلاس سوم ابتدایی جدول ارزش مکانی هزار تایی
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی کلاس سوم ابتدایی جدول ارزش مکانی هزار تایی


دانلود درس پژوهی ریاضی کلاس سوم ابتدایی درس جدول ارزش مکانی هزار تایی - بهترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 40 صفحه کامل و آماده با فصل بندی جهت ارائه به فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی کلاس سوم ابتدایی کتاب ریاضی درس جدول ارزش مکانی هزار تایی با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 106    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی تفريق عدد مخلوط از عدد صحيح
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی تفريق عدد مخلوط از عدد صحيح


دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی درس تفريق عدد مخلوط از عدد صحيح - بهترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش 36 صفحه به صورت کامل و آماده جهت ارائه فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کتاب ریاضی درس تفريق عدد مخلوط از عدد صحيح با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 82    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی کلاس ششم ابتدایی درس تقریب
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی کلاس ششم ابتدایی درس تقریب


نمونه درس پژوهی ریاضی کلاس ششم ابتدایی درس تقریب - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش 39 صفحه به صورت کامل و آماده جهت ارائه شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی کلاس ششم ابتدایی کتاب ریاضی درس تقریب با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه تدوین و آماده دانلود میباشد. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 94    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی کلاس اول ابتدایی درس خوا استثناء
3000 تومان

درس پژوهی کلاس اول ابتدایی درس خوا استثناء


دانلود درس پژوهی فارسی کلاس اول ابتدایی درس خوا استثناء - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 86 صفحه به صورت کامل و آماده جهت ارائه به فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه اول ابتدایی کتاب فارسی درس خوا استثناء با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه تدوین و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 118    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی دوم ابتدایی درس جمع های فرایندی
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی دوم ابتدایی درس جمع های فرایندی


نمونه درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی درس جمع های فرایندی - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 42 صفحه به صورت کامل و آماده جهت ارائه فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب ریاضی درس جمع های فرایندی با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه تدوین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 80    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس جدول ضرب
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس جدول ضرب


دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس جدول ضرب - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 37 صفحه کامل و آماده با فصل بندی در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه سوم ابتدایی کتاب ریاضی درس جدول ضرب با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه تدوین و آماده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 118    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان تقسیم کسرها به صورت کلی
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان تقسیم کسرها به صورت کلی


درس پژوهی ریاضی پایه پنجم دبستان درس تقسیم کسرها به صورت کلی - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش 52 صفحه به صورت کامل و آماده در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه پنجم دبستان کتاب ریاضی درس تقسیم کسرها به صورت کلی با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 108    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم کسر ها به صورت کلی
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم کسر ها به صورت کلی


دانلود درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی درس تقسیم کسر ها به صورت کلی  - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش 52 صفحه به صورت کامل و آماده در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه ششم ابتدایی کتاب ریاضی درس تقسیم کسر ها به صورت کلی با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 118    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی کلاس اول ابتدایی درس الگویابی
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی کلاس اول ابتدایی درس الگویابی


دانلود درس پژوهی ریاضی کلاس اول ابتدایی درس الگویابی - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 41 صفحه به صورت کامل و آماده در اختیار شما فرهنگیان گرامی هم اکنون دانلود پروژه میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب ریاضی درس الگویابی با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 67    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی فارسی پایه دوم ابتدایی درس مدیریت بحران (دوستان ما)
3000 تومان

درس پژوهی فارسی پایه دوم ابتدایی درس مدیریت بحران (دوستان ما)


درس پژوهی فارسی پایه دوم ابتدایی درس مدیریت بحران (دوستان ما) - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 44 صفحه به صورت کامل و آماده در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه دوم ابتدایی کتاب فارسی درس مدیریت بحران (دوستان ما) با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت آخرین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 103    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی پایه سوم دبستان درس ساعت بعد از ظهر
3000 تومان

درس پژوهی پایه سوم دبستان درس ساعت بعد از ظهر


دانلود درس پژوهی پایه سوم دبستان درس ساعت بعد از ظهر - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 41 صفحه به صورت کامل و آماده با فصل بندی در اختیار شما فرهنگیان گرامی هم اکنون در دانلود پروژه در اختیار شما میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی ریاضی سوم دبستان درس ساعت بعد از ظهر با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 107    نویسنده : admin