no-img
دانلود پروژه

کارآفرینی,کارورزی,پروژه دانشجویی,مقاله


دانلود پروژه

مطالب

DOC
درس پژوهی علوم پایه چهارم ابتدایی انرژی نیاز هر روز ما
3000 تومان

درس پژوهی علوم پایه چهارم ابتدایی انرژی نیاز هر روز ما


دانلود نمونه درس پژوهی علوم پایه چهارم ابتدایی درس انرژی نیاز هر روز ما - بهترین نمونه حاضر با فرمت ورد word قابل ویرایش در 29 صفحه به صورت کامل و آماده در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی حاضر درس پژوهی پایه چهارم ابتدایی کتاب علوم تجربی درس انرژی نیاز هر روز ما با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم چهارم دبستان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / فروردین / ۱۳۹۸   بازدید : 175    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی مطالعات پایه پنجم ابتدایی نواحی صنعتی مهم ایران
3000 تومان

درس پژوهی مطالعات پایه پنجم ابتدایی نواحی صنعتی مهم ایران


نمونه درس پژوهی مطالعات پایه پنجم ابتدایی درس نواحی صنعتی مهم ایران - بهترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 37 صفحه کامل و آماده جهت استفاده درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی در اختیار شما میباشد. درس پژوهی حاضر درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کتاب مطالعات اجتماعی درس نواحی صنعتی مهم ایران با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم پنجم ابتدایی گرامی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / فروردین / ۱۳۹۸   بازدید : 141    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کتاب علوم درس حرکات زمین
3000 تومان

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کتاب علوم درس حرکات زمین


دانلود نمونه درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کتاب علوم درس حرکات زمین - بهترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 27 صفحه به صورت کامل و دقیق جهت استفاده درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی در اختیار شما میباشد. درس پژوهی حاضر درس پژوهی پنجم ابتدایی کتاب علوم تجربی درس حرکات زمین با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم کلاس پنجم ابتدایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 132    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی درس سفر انرژی علوم ششم ابتدایی
3000 تومان

درس پژوهی درس سفر انرژی علوم ششم ابتدایی


دانلود درس پژوهی درس سفر انرژی علوم ششم ابتدایی - نمونه کامل و دقیق با فرمت ورد word قابل ویرایش 46 صفحه به صورت کامل و آماده جهت استفاده درس پژوهی پایه ششم ابتدایی میباشد. درس پژوهی حاضر درس پژوهی علوم پایه ششم ابتدایی درس سفر انرژی با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم کلاس ششم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 152    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی کلاس دوم درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی کلاس دوم درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال


نمونه درس پژوهی ریاضی کلاس دوم ابتدایی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال - بهترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش 48 صفحه به صورت کامل و آماده جهت ارائه درس پژوهی پایه دوم ابتدایی در اختیار شما میباشد. درس پژوهی حاضر درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 221    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم کلاس پنجم ابتدایی درس اهرم ها
3000 تومان

درس پژوهی علوم کلاس پنجم ابتدایی درس اهرم ها


دانلود درس پژوهی علوم کلاس پنجم ابتدایی درس اهرم ها - بهترین نمونه موجود با فرمت ورد word قابل ویرایش در 50 صفحه به صورت کامل و آماده جهت استفاده درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی در اختیار شما میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی کتاب علوم تجربی درس اهرم ها با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم پنجم ابتدایی گرامی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 170    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی درس تفهیم مقایسه کسرها
3000 تومان

درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی درس تفهیم مقایسه کسرها


دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی درس تفهیم مقایسه کسرها - نمونه کامل و دقیق با فرمت ورد word قابل ویرایش 50 صفحه به صورت کامل و آماده جهت استفاده درس پژوهی کلاس ششم ابتدایی میباشد. درس پژوهی حاضر درس پژوهی ششم ابتدایی کتاب ریاضی درس تفهیم مقایسه کسرها با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم کلاس ششم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 139    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی فارسی کلاس اول ابتدایی حرف ق
3000 تومان

درس پژوهی فارسی کلاس اول ابتدایی حرف ق


دانلود نمونه درس پژوهی فارسی کلاس اول ابتدایی درس حرف ق - بهترین نمونه کامل و دقیق با فرمت ورد word قابل ویرایش در 65 صفحه به صورت کامل و آماده جهت ارائه درس پژوهی کلاس اول دبستان میباشد. درس پژوهی حاضر درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس حرف ق با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم پایه اول دبستان گرامی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 126    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی پایه دوم ابتدایی نوشتن و خواندن اعداد سه رقمی
3000 تومان

درس پژوهی پایه دوم ابتدایی نوشتن و خواندن اعداد سه رقمی


دانلود درس پژوهی پایه دوم ابتدایی نوشتن و خواندن اعداد سه رقمی - بهترین نمونه موجود با فرمت ورد word قابل ویرایش در 42 صفحه به صورت کامل و آماده جهت ارائه درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی به فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی حاضر درس پژوهی پایه دوم ابتدایی کتاب ریاضی درس نوشتن و خواندن اعداد سه رقمی با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 116    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی جغرافیا کلاس چهارم ابتدایی درس نقشه خوانی
3000 تومان

درس پژوهی جغرافیا کلاس چهارم ابتدایی درس نقشه خوانی


نمونه درس پژوهی جغرافیا کلاس چهارم ابتدایی درس نقشه خوانی - بهترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 35 صفحه به صورت کامل و آماده جهت استفاده درس پژوهی پایه چهارم ابتدایی هم اکنون در وب سایت دانلود پروژه میباشد. درس پژوهی حاضر درس پژوهی پایه چهارم ابتدایی کتاب جغرافیا درس نقشه خوانی با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 108    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی مطالعات اجتماعی کلاس پنجم ابتدایی بازگشت از سفر حج
3000 تومان

درس پژوهی مطالعات اجتماعی کلاس پنجم ابتدایی بازگشت از سفر حج


دانلود درس پژوهی مطالعات اجتماعی کلاس پنجم ابتدایی درس بازگشت از سفر حج - بهترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 40 صفحه کامل و آماده جهت استفاده درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی در اختیار معلمان گرامی میباشد. درس پژوهی حاضر درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کتاب مطالعات اجتماعی درس بازگشت از سفر حج با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم پنجم ابتدایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 84    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی کتاب ریاضی ششم فصل چهار بخش تقارن
3000 تومان

درس پژوهی کتاب ریاضی ششم فصل چهار بخش تقارن


دانلود درس پژوهی کتاب ریاضی ششم ابتدایی فصل چهار بخش تقارن - نمونه کامل و دقیق با فرمت ورد word قابل ویرایش 38 صفحه به صورت کامل و آماده جهت استفاده درس پژوهی کلاس ششم ابتدایی میباشد. درس پژوهی حاضر درس پژوهی پایه ششم ابتدایی کتاب ریاضی درس بخش تقارن با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ششم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 108    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی فارسی پایه اول ابتدایی (خوا) استثنا (کتابخوانی)
3000 تومان

درس پژوهی فارسی پایه اول ابتدایی (خوا) استثنا (کتابخوانی)


دانلود درس پژوهی فارسی پایه اول ابتدایی (خوا) استثنا (کتابخوانی) - نمونه کامل و دقیق با فرمت ورد word قابل ویرایش در 33 صفحه به صورت کامل و آماده جهت ارائه درس پژوهی کلاس اول ابتدایی میباشد. درس پژوهی حاضر درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی (خوا) استثنا (کتابخوانی) با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم پایه اول دبستان گرامی بوده و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 95    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم دوم ابتدایی درس برای جشن آماده شویم
3000 تومان

درس پژوهی علوم دوم ابتدایی درس برای جشن آماده شویم


دانلود درس پژوهی علوم پایه دوم ابتدایی درس برای جشن آماده شویم - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 32 صفحه به صورت کامل و آماده جهت استفاده درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی حاضر درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب علوم درس برای جشن آماده شویم با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 79    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی
3000 تومان

درس پژوهی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی


دانلود درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی درس جهت های جغرافیایی - بهترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 49 صفحه به صورت کامل و آماده در اختیار شما فرهنگیان گرامی هم اکنون در وب سایت دانلود پروژه میباشد. درس پژوهی حاضر درس پژوهی پایه چهارم ابتدایی کتاب مطالعات اجتماعی درس جهت های جغرافیایی با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 99    نویسنده : admin