no-img
دانلود پروژه

گزارش تخصصی دبیر حرفه و فن


دانلود پروژه

مطالب

موضوع : گزارش تخصصی دبیر حرفه و فن
DOC
گزارش تخصصی کار و فناوری (چگونگی تشویق نمودن دانش آموزانم به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری)
2000 تومان

گزارش تخصصی کار و فناوری (چگونگی تشویق نمودن دانش آموزانم به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری)


دانلود گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری (چگونگی تشویق نمودن دانش آموزانم به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری) گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   قسمتی از گزارش تخصصی : طرح گزارش تخصصی حاضر با هدف بهبود عملکرد دانش آموزان در انجام کارگروهی در مهارتهای عملی درس کار و فناوری گردآوری شده است. ابزارهای گردآوری کارهای عملی دانش آموزانی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 57   نویسنده : admin
DOC
گزارش تخصصی حرفه و فن (چگونگی جذاب نمودن قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی با وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان)
2000 تومان

گزارش تخصصی حرفه و فن (چگونگی جذاب نمودن قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی با وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان)


دانلود گزارش تخصصی درس حرفه و فن (چگونگی جذاب نمودن قسمت آشنایی با خودرو  کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی با وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان) گزارش تخصصی دبیر حرفه و فن در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش   قسمتی از گزارش تخصصی : باتوجه به اهمیّت  وضرورتی که شناخت خودرو در زندگی دارد به عنوان دبیر حرفه وفن کسی که باید در دانش آموزان این انگیزه رابوجود آورد که آنها توانائی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 50   نویسنده : admin