no-img
دانلود پروژه

درس پژوهی علوم تجربی


دانلود پروژه

مطالب

موضوع : درس پژوهی علوم تجربی
DOC
درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کتاب علوم درس حرکات زمین
3000 تومان

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کتاب علوم درس حرکات زمین


دانلود نمونه درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کتاب علوم درس حرکات زمین - بهترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 27 صفحه به صورت کامل و دقیق جهت استفاده درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی در اختیار شما میباشد. درس پژوهی حاضر درس پژوهی پنجم ابتدایی کتاب علوم تجربی درس حرکات زمین با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم کلاس پنجم ابتدایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 7   نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی درس سفر انرژی علوم ششم ابتدایی
3000 تومان

درس پژوهی درس سفر انرژی علوم ششم ابتدایی


دانلود درس پژوهی درس سفر انرژی علوم ششم ابتدایی - نمونه کامل و دقیق با فرمت ورد word قابل ویرایش 46 صفحه به صورت کامل و آماده جهت استفاده درس پژوهی پایه ششم ابتدایی میباشد. درس پژوهی حاضر درس پژوهی علوم پایه ششم ابتدایی درس سفر انرژی با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم کلاس ششم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 8   نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم کلاس پنجم ابتدایی درس اهرم ها
3000 تومان

درس پژوهی علوم کلاس پنجم ابتدایی درس اهرم ها


دانلود درس پژوهی علوم کلاس پنجم ابتدایی درس اهرم ها - بهترین نمونه موجود با فرمت ورد word قابل ویرایش در 50 صفحه به صورت کامل و آماده جهت استفاده درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی در اختیار شما میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی کتاب علوم تجربی درس اهرم ها با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم پنجم ابتدایی گرامی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 16   نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم دوم ابتدایی درس برای جشن آماده شویم
3000 تومان

درس پژوهی علوم دوم ابتدایی درس برای جشن آماده شویم


دانلود درس پژوهی علوم پایه دوم ابتدایی درس برای جشن آماده شویم - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 32 صفحه به صورت کامل و آماده جهت استفاده درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی حاضر درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب علوم درس برای جشن آماده شویم با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 17   نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس برگی از تاریخ زمین
3000 تومان

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس برگی از تاریخ زمین


دانلود نمونه درس پژوهی علوم پایه پنجم ابتدایی درس برگی از تاریخ زمین - بهترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 28 صفحه به صورت کامل و آماده جهت استفاده درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی در اختیار معلمان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کتاب علوم درس برگی از تاریخ زمین با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۷   بازدید : 31   نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم سوم ابتدایی درس نور و مشاهده اجسام
3000 تومان

درس پژوهی علوم سوم ابتدایی درس نور و مشاهده اجسام


دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی درس نور و مشاهده اجسام - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 28 صفحه به صورت کامل و آماده با فصل بندی در اختیار شما فرهنگیان گرامی هم اکنون در وب سایت دانلود پروژه میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه سوم ابتدایی علوم درس نور و مشاهده اجسام با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 20   نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم پایه پنجم دبستان درس چشم
3000 تومان

درس پژوهی علوم پایه پنجم دبستان درس چشم


نمونه درس پژوهی علوم پایه پنجم دبستان درس چشم - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 42 صفحه به صورت کامل و آماده با فصل بندی در اختیار شما فرهنگیان گرامی هم اکنون در وب سایت دانلود پروژه میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه پنجم دبستان کتاب علوم درس چشم با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 32   نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم پنجم دبستان حرکت بدن (اسکلت)
3000 تومان

درس پژوهی علوم پنجم دبستان حرکت بدن (اسکلت)


درس پژوهی علوم پایه پنجم دبستان درس حرکت بدن (اسکلت) - دقیق ترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 42 صفحه به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی علوم کلاس پنجم دبستان درس حرکت بدن (اسکلت) با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 39   نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین
3000 تومان

درس پژوهی علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین


نمونه درس پژوهی علوم دوم ابتدایی درس زندگی ما و گردش زمین - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 32 صفحه به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه دوم ابتدایی کتاب علوم درس زندگی ما و گردش زمین با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 24   نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم کلاس پنجم درس حرکت های زمین
3000 تومان

درس پژوهی علوم کلاس پنجم درس حرکت های زمین


نمونه درس پژوهی علوم کلاس پنجم ابتدایی درس حرکت های زمین - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 28 صفحه به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کتاب علوم درس حرکت های زمین با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 42   نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم پایه چهارم دبستان سنگ ها
3000 تومان

درس پژوهی علوم پایه چهارم دبستان سنگ ها


دانلود درس پژوهی علوم پایه چهارم دبستان درس سنگ ها - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 43 صفحه به صورت کامل و آماده در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی علوم پایه چهارم ابتدایی درس سنگ ها با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه تدوین و آماده دانلود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 24   نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم ششم ابتدایی شگفتی های برگ
3000 تومان

درس پژوهی علوم ششم ابتدایی شگفتی های برگ


دانلود درس پژوهی علوم پایه ششم ابتدایی درس شگفتی های برگ - کاملترین نمونه با فرمت ورد word قابل ویرایش در 41 صفحه به صورت کامل و آماده در اختیار شما فرهنگیان گرامی میباشد. درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی ششم دبستان کتاب علوم شگفتی های برگ با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم ابتدایی گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه تدوین و آماده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 60   نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم پایه سوم ابتدایی (چرخه آب)
3000 تومان

درس پژوهی علوم پایه سوم ابتدایی (چرخه آب)


درس پژوهی علوم سوم ابتدایی چرخه آب در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش در 55 صفحه درس پژوهی درس پژوهی علوم پایه سوم ابتدایی چرخه آب با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم گرامی بوده و در 4 فصل با رعایت آخرین بخشنامه تدوین و آماده دانلود میباشد. همینطور میتوانید سایر درس پژوهی پایه سوم ابتدایی مورد نیاز خود و یا سایر درس پژوهی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 421   نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم پایه دوم ابتدایی (صداها)
3000 تومان

درس پژوهی علوم پایه دوم ابتدایی (صداها)


درس پژوهی علوم دوم ابتدایی صداها در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش در 26 صفحه درس پژوهی درس پژوهی علوم پایه دوم ابتدایی صداها با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما معلم گرامی بوده و در 4 فصل با رعایت آخرین بخشنامه تدوین و آماده دانلود میباشد. همینطور میتوانید سایر درس پژوهی پایه دوم ابتدایی مورد نیاز خود و یا سایر درس پژوهی های مختلف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 242   نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم اول ابتدایی (درس حرکت زندگی با کدام یک آسان تر است؟)
3000 تومان

درس پژوهی علوم اول ابتدایی (درس حرکت زندگی با کدام یک آسان تر است؟)


دانلود درس پژوهی علوم اول ابتدایی (درس حرکت زندگی با کدام یک آسان تر است؟) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش در 26 صفحه درس پژوهی مورد نظر درس پژوهی علوم پایه اول ابتدایی درس حرکت زندگی با کدام یک آسان تر است؟ با رعایت همه نکات مربوط به درس پژوهی آماده و تکمیل جهت استفاده شما فرهنگیان گرامی بوده و با رعایت آخرین بخشنامه تدوین و آماده دانلود میباشد. درس پژوهی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۸ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 237   نویسنده : admin