no-img
دانلود پروژه

گزارش کارآموزی مهندسی صنایع در زمینه تجزیه، تحلیل و طراحی ساختار سازمانی


دانلود پروژه

ادامه مطلب

DOC
گزارش کارآموزی مهندسی صنایع در زمینه تجزیه، تحلیل و طراحی ساختار سازمانی
doc
سپتامبر 28, 2018
100 کیلوبایت
2000 تومان
105 صفحه (word)
2000 تومان – خرید

گزارش کارآموزی مهندسی صنایع در زمینه تجزیه، تحلیل و طراحی ساختار سازمانی


دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع در زمینه تجزیه، تحلیل و طراحی ساختار سازمانی

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش

 

قسمتی از گزارش کارآموزی :

اداره امور يك سازمان ، مستلزم تلفيق ماهرانه عواملي همچون، تسهيلات و امكانات، ويژگي هاي سازماني ( ساختار سازمان  سياستها  خط مشي ها و…  )، منابع انساني است.در مديريت منابع انساني ، بحث درباره ي انسانهائي است كه هر يك آنان درسازمانها  مشاغلي را به عهده  دارند.يكي از مهمترين  عناصر مديريت  منابع  انساني شناخت وظايف  ، مسئوليتها و مشاغلي است كه به عهده افراد در سازمان گذاشته مي شود .اين عمل ازطريق تجزيه ، طراحي و طبقه بندي مشاغل صورت مي پذيرد. قبل ازشروع  بحث پيرامون  تجزيه و تحليل شغل بايد با برخي اصطلاحات در اين زمينه آشنا شويم . اصطلاحات بسياري درتجزيه و تحليل شغل وجود دارند  كه در اينجا به ذكر پاره اي از آن اصطلاحات مي پردازيم. ۱-روابط سازمانیروابط رسمی در سازمانها دو نوع است روابط عمودی و روابط افقی.روابط عمودی،درواقع همان سلسله مراتب سازمانی بوده که جنبه دستوری و لازم الاجزا است.روابط افقی ،ارتباط بين مشاغل هم سطح سازمانی است که جنبه مشورتی داشته وبه منظور تبادل نظر انجام ميشود.۲)ترکيب سازمانی (نمودار سازمانی)سازماندهی درباره مبانی تشکيل واحدها،گسترش سازمان،حيطه نظارت و نوع اختيارات بحث ميکند. ترکيب اين مباحث در نمودار سازمانی نمايان ميشود.تقسيم فعاليتها در نمودار سازمانی متبلور است.اين نمودار تعيين ميکند که هر فرد به چه کسي بايد گزارش دهد ومجاری ارتباهای عمودی يعنی ارتباطهای مديران سرپرستان را باساير سطوح سازمان تشريح ميکند.بطور خلاصه نمودار سازمانی :تقسيم وظايف،تعيين روابط سازمانی بين واحدها و افراد و چگونگی اين روابط را مشخص ميکند.۳)سطوح سازمانیالف-سطح مديران عالی يا تصميم گيرنده که تعيين کننده خط مشی و سياستهای اجرايي سازمان هستند.ب-سطوح مديران ميانی يا اجرايي که مسئول اجرای خط مشی وسياستهای کلی سازمان هستند.مديران ميانی در تدوين سياستها و تعيين خط مشي سازمان با مديران عالی ارتباط فعال دارند.ج-رده های سرپرستافرادی که مسئول عمليات کارگران يا کارکنان شاغل در بحث های مختلف سازمان مي باشند و به نام سرپرستان فعاليت ميکنند.د-رده های عملياتیافرادی که فعاليت آنها مستقيما به توليد کالا يا خدميت سازمان منجر ميشود اين افراد کارگران وکارمندان سازمان  را شامل ميشود.۴)واحدهای صف وستادالف-واحدهای صف که مامور اجرای عمليات اصلي مربوط به هدف سازمان هستند.ب-واحدهای ستاد که وظيفه آنها فراهم آوردن وسايل و تسهيلات کار واحدهای صف ،از طريق انجام خدمات مشورتی و پشتيبانی ويا تخصصی است.

بنا براين واحدهای ستادی نظارت مستقيم بر واحدهای صف ندارند.۵-تفويض اختياريعنی واگذاری قسمتی از اختيارات به روأسای  دواير و قسمت های تحت نظارت و سرپرستی توسط مدير مربوطه.فرآيند تفويض اختيارات با توسعه سازمان رابطه مستقيم داردبه گونه ای که برخی اوقات ادامه حيات سازمان بدون تفويض اختيار امکان پذير نخواهد بود.تفويض اختيارت دارای مراحل زير است:الف-واگذاری وظايف از طرف مقام بالاتر به افراد تحت سرپرستی.ب-اجازه تصميم گيری در استفاده از منابع مالي و انسانی به منظور انجام اقدامات لازم در راه انجام وظايف واگذار شده.ج-تعيين ميزان و محدوده مسئوليت افراد تحت سرپرستیدر برابر مدير به منظور حسن انجام وظايف واگذار شده بر اساس موازين  ومعيارهای مشخص سازمان و واحد مربوطه.اصول تفويض اختياراتالف-تنها بخشی از اختيارات قابل واگذاری است نه کل آن. زيرا برخی از اختيارات از نظر قانونی و شرايط سازمان قابل تفويض نيست.ب-انتقال و واگذاری اختيارات ،مسئوليت تفويض کننده را سلب نمی کند.ج-می توان اختيار واگذار شده را دوباره بدست گرفت.د-بين نوع و ميزان اختيار واگذار شده و نوع و ميزان مسئوليت خواسته شده بايد تناسب برقرار باشد.ه-تفويض اختيار بايد همراه عدم تمرکز در نظارت باشد.۶)تشکيلات سازمانیمفهوم تشکيلات سازمانی يعنی تعيين وظايف ،مسئوليتها و اختيارات هر يک از مشاغل سازمان و مشخص کردن ارتباط هاي درست و منطقی بين آنها .۷)وظيفه (شغل)وظيفه عبارتست از يک سلسله فعاليتهای سازمانی  که يک فرد به اعتبار پست سازمانی که اشغال ميکند،بايد آنها را انجام دهد.معمولا برای هر شغل يک شرح شغل و يک شرايط احراز شغل تهيه ميشود.مواردی که در شرح شغل وجود دارد عبارتست از :عنوان شغل، محل شغل در سازمان،خلاصه ای از شغل ، وظايف شغل ، دستگاه ماشين ،ابزار و لوازم مورد استفاده در شغل ،رئيس يا مرئوسان،شرايط شغل و خطرات موجود در شغل.در شرايط احراز يک شغل موارد زير موجود است:تحصيلات، تجربيات، دوره های تخصصی وعمومی گذرانده شغل ،قدرت قضاوت،ابتکار، توان تصميم گيری، مهارتهای فيزيکی ، مهارت در انتقال مفاهيم ،ويژگی های روحی و روانی  و ميزان نياز به استفاده بيش از اندازه از يکی از حواس پنجگانه.


قیمت فایل : ۲۰۰۰ تومان – فرمت : word (قابل ویرایش) – صفحات : ۱۰۵
  • خریدار گرامی : برای دانلود فایل پیشنهاد میکنیم از مدیریت دانلود استفاده کنید. همینطور فایل در قالب فرمت zip میباشد و برای اجرا نیازمند نرم افزار WinRAR میباشد.


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.