no-img
دانلود پروژه

گزارش کارآموزی رشته مدیریت در سازمان تامین اجتماعی

دانلود پروژه

ادامه مطلب

DOC
گزارش کارآموزی رشته مدیریت در سازمان تامین اجتماعی
doc
سپتامبر 29, 2018
50 کیلوبایت
2000 تومان
45 صفحه (word)
2000 تومان – خرید

گزارش کارآموزی رشته مدیریت در سازمان تامین اجتماعی


دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت در سازمان تامین اجتماعی

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش

 

قسمتی از گزارش کارآموزی :

تعاريف :به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي ، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلي به نام “سازمان تأمين اجتماعي ” وابسته به وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشكي كه در اين قانون “سازمان” ناميده مي شود به وجود آمده است .بيمه شده:شخصي است كه راساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد .خانواده بيمه شده :شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي كنند .كارگاه :محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نمايندة او در آنجا كار مي كند .كارفرما :شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار مي كند .كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نمايندة كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذبور در قبال بيمه شده به عهده مي گيرند .مزد يا كارمزد در اين قانون :شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود .حق بيمه :عبارت است از وجوهي كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي گردد .عزامت دستمزد :به وجوهي اطلاق مي شود كه در ايام باز داري ، بيماري و عدم توانايي موقت اشتغال به كار و عدم دريافت فرد يا حقوق به حكم اين قانون بهاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود.

كمك عائله مندي :مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مي شود .از كار افتادگي كلي:عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را به دست آورد .از كار افتادگي جزئي :عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگرفقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد .بازنشستگي :عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون .مستمري :عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور حيران قطع ، تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده در صورت فوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي شود .كارفرما تا ۳۶ قسط بدهي را ماهانه تقسيط مي نمايد در اين صورت كارفرما بايد معادل ۱۲% در سال نسبت به مانده بدهي بهره به سازمان بپردازد .هر گاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت وشش درصد و بيشتر باشد از كار افتادگي كلي شناخته مي شود .چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سي و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشي از كار باشد از كار افتادگي جزئي شناخته مي شود. واحد هاي مختلف سازمان :۱- واحد نام نويسي و صدور دفترچه و حسابهاي انفرادي۲-واحد امور بيمه شدگان۳- واحد مستمري۴-واحد درآمد۵- واحد اجرائيات۶- واحد بازرسي۷- واحد امور اداري۸- واحد حسابداري۹-واحد فن آوري اطلاعات۱-واحد نام نويسي و صدور دفترچه و حسابهاي انفرادي :مطابق كاركرد افراد در سيستم اقدام به تأمين ، تمديد ، صدور دفترچه هاي درماني كرده و با بررسي سوابق افراد ،اقدام به صدور كارنامه سوابق ، پرينت سوابق و سامان سوابق جهت اطلاع بيمه شدگان از وضعيت سوابق خود مي نمايد .اين نام نويسي بر اساس فرمي مي باشد كه شامل اطلاعات زير است.


قیمت فایل : ۲۰۰۰ تومان – فرمت : word (قابل ویرایش) – صفحات : ۴۵
  • خریدار گرامی : برای دانلود فایل پیشنهاد میکنیم از مدیریت دانلود استفاده کنید. همینطور فایل در قالب فرمت zip میباشد و برای اجرا نیازمند نرم افزار WinRAR میباشد.


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.