no-img
دانلود پروژه

کنش پژوهی بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان


دانلود پروژه

ادامه مطلب

ZIP
کنش پژوهی بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان
zip
مارس 17, 2017
89 کیلوبایت
2000 تومان
96 صفحه (word)
2000 تومان – خرید

کنش پژوهی بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان


دانلود کنش پژوهی بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان

کنش پژوهی مقطع ابتدایی

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش

کنش پژوهی بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان

موضوع : بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي

چكيده :

هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهرستان ……. كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از مقايسه سلامت رواني در بين دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار و فرضيه دوم عبارتند از بررسي افزايش زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهر …… كه ۸۰نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده كه انتخاب نمونه ها بطور تصادفي بوده است و جهت آزمون فرضيه ها از روش آماريtمتغيير مستقل و…. استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه تاثير افزايش زنگ ورزش در بالا رفتن سلامت رواني دانش آموزان مي تواند تاثير زيدي داشته باشد و همين طور بين دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار از لحاظ سلامت رواني تفاوت معني داري وجود دارد.

فهرست :

چكيده
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
سوال مسئله
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
متغيرهاي تحقيق
تعاريف عملياتي و نظري واژه ها و مفاهيم
فصل دوم: پيشينه و اربيات تحقيق
مقدمه و كليات
تاريخچه
مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران
بهداشت رواني و ورزش
مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش
نقش بزرگسالان در ورزش كودكان و نوجوانان
نقش مربي در بهداشت رواني
پژوهش در انگيزه ، رضايت و تعارض
بهداشت رواني و اجتماع
عوامل اجتماعي موثر در بهداشت رواني
مركز راهنمايي كودك
كودكان و نوجوانان ناسازگار
علل پيدايش رفتار كودكان و جوانان ناسازگار
علل عاطفي
درمان
پيشگيري
فصل سوم : روش تحقيق
جامعه مورد مطالعه
روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري در تحقيق
روش تحقيق
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها
جدول ۱-۴: نمرات خام آزمودني ها از آزمون سلامت رواني
جدول ۲-۴ : مقايسه سلامت رواني
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيری
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات
ضمائم پرسشنامه سلامت رواني گلدنبرگ
پرسشنامه سلامت عمومي(QHG)
منابع و ماخذ


قیمت فایل : ۲۰۰۰ تومان – فرمت : word (قابل ویرایش) – صفحات : ۹۶
  • خریدار گرامی : برای دانلود فایل پیشنهاد میکنیم از مدیریت دانلود استفاده کنید. همینطور فایل در قالب فرمت zip میباشد و برای اجرا نیازمند نرم افزار WinRAR میباشد.


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.