no-img
دانلود پروژه

گزارش کارآموزی رشته شیمی در کارخانه کمپوت و کنسرو ممتاز رضوی


دانلود پروژه

ادامه مطلب

DOC
گزارش کارآموزی رشته شیمی در کارخانه کمپوت و کنسرو ممتاز رضوی
doc
ژوئن 21, 2018
20 کیلوبایت
2000 تومان
19 صفحه (word)
2000 تومان – خرید

گزارش کارآموزی رشته شیمی در کارخانه کمپوت و کنسرو ممتاز رضوی


دانلود گزارش کارآموزی رشته شیمی در کارخانه کمپوت و کنسرو ممتاز رضوی

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش

 

قسمتی از گزارش کارآموزی :

بعد از آن بسته بندي و داخل دستگاه شرينك شده و بسته بندي كامل مي شود. انبارگذاري آخرين مرحله توليد است.قوطي ها ۱۵ روز قرنطينه مي شوند تا طي اين مدت اگر شكلي براي آنها پيش آيد معدوم شوند. و مي توان گفت كنسروها مدت ۱۸ ماه تا ۲ سال تاريخ انقضاء دارند.در صورت اتمام مدت قرنطينه و نبود شكل خاص كمپوت لوبياي آبگوشتي ما آماده روانه شدن به بازار مصرف مي باشد كه توسط ماشين بارگيري شده، فاكتور مي شوند و از كارخانه خارج.آزمايشات كنترل كيفي مربوطه:آزمون درصد خار و خاشاك لوبيا: ابتدا توسط دستگاه روپ از ماشين محل لوبيا نمونه برداري شده و به آزمايشگاه آورده مي شود و اين آزمايش به شرح زير انجام مي گيرد:-مقدار ۱۰۰ گرم از نمونه را با ترازو وزن كرده و دراين مقدار نمونه ميزان شن و سنگ، درصد لوبياي معيوب، درصد لولپه ها و درصد لوبياي چروكيده و آفت زده را مشخص مي نمائيم. بعد از اين عدد را بر كل نمونه تعميم مي دهيم و ميزان افت محصول را مشخص كرده.- آزمايش وزن كنسرو لوبيا: كنسرو را توسط سرباز كن باز كرده  و سطح سس كنسرو را بر روي قوطي از داخل علامت زده كه اين علامت براي آزمون درصد پر ي است كه به آن اشاره مي شود.درصد پري كنسرو بر طبق استاندارد بايد ۶۰% وزن آبكش لوبيا باشد.قوطي لوبيا را بر روي صافي آبكش خالي كرده و آن را مي شوئيم سپس لوبيا ها را وزن نموده و قوطي خالي را هم وزن مي نمائيم. سپس وزن كل قوطي را از قوطي خالي كم كرده و وزن محتوري قوطي به دست مي آيد.سپس تناسب بسته و درصد آن را به دست مي آوريم.براي مثال:وزن محتوي ۴۳۲ = ۶۰ – ۴۹۲وزن آبكش شده ۲۱۹ گرموزن قوطي خالي ۶۰ گرم ۱۰۰% ۴۳۲وزن كل قوطي  ۴۹۲ گرم ۵۰% = x% 219آزمايش درصد پري:قوطي علامت زده را برداشته و تا علامت آن آب معمولي مي نمائيم سپس وزن پر مي نمائيم. (براي نمونه ۴۶۰ گرم)مجدداً وزن پر شده را هم مي گيريم. براي نمونه ۴۸۳ گرم سپس تناسب گرفته و درصد پري را محاسبه مي نمائيم.۱۰۰% ۴۸۳درصد پري  ۹۵% = x% 460آزمايش درصد نمك سس كنسرو لوبيا:درب قوطي را باز كرده سپس سس آن را جدا و ۱ گرم از آن را در بشري ريخته و به وسيله ترازو وزن مي نمائيم. سپس آن را به وسيله ۲ سي سي آب مقطر رقيق كرده و چند قطره كرومات پتاسيم به آن اضافه مي نمائيم و با نيترات نقره از تيتر مي نمائيم. نقطه ختم عمل با رنگ قرمز آجري مشخص مي شود.وزن نمونه: ۱ گرمحجم تيتر: ۸/۰و سپس به وسيله فرمول زير % نمك آن را به دست مي آوريم:۸/۰ % نمك % =تست تعداد لوبيا در ۱۰۰ گرم:براي اين آزمايش ترازو را صفر كرده و ۱۰۰ گرم لوبيا را وزن مي نمائيم. و تعداد لوبيا در ۱۰۰ گرم را شمرده. استاندارد مربوطه حداكثر ۹۵ عدد لوبيا در ۱۰۰ گرم مي باشد كه نامناسب بودن لوبيا توسط اين رنج مشخص مي گردد.استاندارد برخي از موارد مهم در كنترل كيفي (لوبيا):نمك حداكثر ۲ مي باشد.

درصد روغن حداكثر ۴تعداد در ۱۰۰ گرم حداكثر ۹۵ PH بالاتر از ۵/۴وزن آبكش ۶۰% درصد پري ۹۰% حجم كلرنگ لوبيا: يكنواخت و رنگ سس بايد قرمز و يكنواخت باشد كه مربوط به سس گوجه مي باشد. نكته مهم! اصلاح طعم كنسرو به وسيله اسيد سيتريك، سركه و آبليمو مجاز است و در صورتي كه از شبكه استفاده شده باشد مقدار آن نبايد از ۴% تجاوز كند.تست دربندي: اين تست به صورت روزانه بر روي قوطي ها انجام مي گيرد. براي اين كار روزانه اوپراتور مربوطه ۴ عدد قوطي را به آزمايشگاه آورده تا تست را بر روي آنها انجام پذيرد. دستگاه دربند اين كارخانه ۴ هد است لذا به تعداد هد مربوطه قوطي براي آزمايشگاه آورده مي شود.دستگاه مربوطه براي اين آزمايش ميركومتر يا ميكرواينچ مي باشد كه تا ۰۰۱/۰ اينچ را اندازه مي گيرد.اجزاء مختلف اندازه گيري شامل طول دوخت، ضخامت دوخت و قلاب سر و كف مي باشد.كه به وسيله دستگاه ميكرومتر  ۳ يا ۴ قسمت هر منطقه را اندازه گيري كرده و ميانگين را در دفتر مربوطه ثبت مي نماييم.فرمولي هم براي تست دربها وجود دارد كه عبارتند از:درصد درگيري: كه از ۴۵% نبايد كمتر باشد.ارتفاع خارجي دوخت – ضخامت سر و كف+طول قلاب سر+طول قلاب بدنه۱۰۰ =درصد درگيري(ضخامت سروكف ۲+ضخامت بدنه) – ارتفاع خارجي دوختفرمول فضاي آزاد:(ضخامت سر يا كف ۳+ضخامت بدنه ۲) – ضخامت دوخت = فضاي آزاددرصد درگيري بحرانيفضاي آزاد بين لايه هاپروسه  توليد سس مايونز:مي دانيم كه مايونز يك امولسيون روغن در آب مي باشد كه فاز آبي آن شامل سركه و آب جوش سرد شده و فاز روغني آن هم خود روغن مي باشد. پس براي دو فازه شدن اين ماده نياز به امولسي فايري داريم تا تركيبي يكنواخت به ما دهد.براي اين منظور مي توان از امولسي فايرهاي مختلف شامل امولسي فايرهاي پودري و مايع استفاده نمود(تخم مرغ)مواد نگهدارنده: مواد نگهدارنده اي كه در توليد سس مايونز مورد استفاده قراي مي گيرند شامل سوربات پتاسيم و بنزوات سيدم مي باشند كه مدت نگهدارندگي آنها در ۶ ماه مي باشد.براي ايجاد قوام لازم در تهيه سس مايونز از انواع صمغ ها استفاده مي شود كه اين صمغ جدا از قوام بخشي به محصول نوعي پايدار كننده هم محسوب مي شود.مواد لازم براي تهيه سس مايونز: سركه- روغن- آب جوشيده سرد شده، نمك، آب نمك، فلفل سفيد، خردل و …مواد اوليه آورده شده به كارخانه مانند تخم مرغ و مواد پودري و ادويه جات و … در ابتدا مورد بررسي ها كيفي قرار مي گيرند تا از هر لحاظ براي توليد سسي با كيفيت بالا مناسب باشند.مهم ترين ماده اوليه ما تخم مرغ مي باشد كه درصد آلودگي پذيري بالايي دارد و دقت و سرعت تحمل بالايي را مي طلبد تا از هرگونه فساد و آلودگي جلوگيري شود. براي اين منظور تخم مرغ ها به خوبي با مواد ضدعفوني كننده، شسته مي شوند تا احتمال آلودگي هاي ثانويه به حداقل رسد.نكته! ضايعات ورودي به كارخانه ۲ دسته مي باشند قابل مصرف و غيرقابل مصرف.تخم مرغ ها در آزمايشگاه از نظر آلودگي به انواع كپك و مخمرها و اشرشياكلي و سالمونلا مورد آزمايش قرار مي گيرند.بعد از كنترل هاي مربوطه و آمادگي مواد اوليه براي ورود به خط توليد، در ابتدا مواد پودري ما شامل صمغ، ادويه جات، نگهدارنده ها و …. با هم تركيب شده سس تخم مرغ هاي پوست گيري شده هم از طرف ديگر آماده و در ميكسر مواد مخلوط مي شوند و سركه و روغن در ادامه و در حين فرآيند به مواد ما اضافه مي شوند.نكته مهم در تهيه و توليد سس مايونز و مي توان گفت در ايجاد بافت اصلي سس تركيب مناسب روغن با مواد مي باشد كه خود اين مطلب نياز به تجربه بالا دارد.اوپراتور مربوطه طي تجربيات خود مي داند چه ميزان روغن اضافه كند و زمان لازم براي ميكس كردن مواد چه اندازه مي باشد.مدت ميكس مواد حدوداً ۶ دقيقه مي باشد.


قیمت فایل : ۲۰۰۰ تومان – فرمت : word (قابل ویرایش) – صفحات : ۱۹
  • خریدار گرامی : برای دانلود فایل پیشنهاد میکنیم از مدیریت دانلود استفاده کنید. همینطور فایل در قالب فرمت zip میباشد و برای اجرا نیازمند نرم افزار WinRAR میباشد.


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.