no-img
دانلود پروژه

گزارش کارآموزی رشته مدیریت امداد در سوانح طبیعی بازدید از ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی


دانلود پروژه

ادامه مطلب

DOC
گزارش کارآموزی رشته مدیریت امداد در سوانح طبیعی بازدید از ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی
doc
ژوئن 17, 2018
40 کیلوبایت
2000 تومان
37 صفحه (word)
2000 تومان – خرید

گزارش کارآموزی رشته مدیریت امداد در سوانح طبیعی بازدید از ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی


دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت امداد در سوانح طبیعی بازدید از ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش

 

قسمتی از گزارش کارآموزی :

دماسنج حداقل : در اين نوع دماسنج ها از الكل اتيليك بيرنگ و خالص استفاده مي شود. يك سوزن آهني به طول يك سانتيمتر (INDEX) در داخل الكل لولة موئين شناور است. هنگام ازدياد دما الكل براحتي مي تواند از اطراف سوزن عبور كند بدون آنكه به آن حركتي دهد ولي در موقعي كه دما كاهش مي يابد، تا قبل از تماس سطح مقعر الكل در لولة موئين با سوزن، حركتي در سوزن ديده نمي شود اما بعد از اينكه سوزن با سطح خارجي (سطح تعقر) ستون الكل اتصال پيدا كرد، نشانه فلزي يال سنجاقك در اثر خاصيت كشش سطحي به طرف مخزن كشيده مي شود. اين حركت تا كمترين ميزان دما ادامه مي يابد و از آن به بعد در نقطه حداقل (دما). سوزن ثابت مي ماند باين ترتيب در سمت راست سوزن (جهت مخالف مخزن) با درجات مربوطه مي توان حداقل دما را قرائت نمود. پس از آن براي شروع بكار مجدد، دماسنج حداقل تنظيم (SET) مي گردد. براي انجام اين امر مخزن دماسنج را به طرف بالا به طور عمودي نگه مي دارند تا سوزن پائين آمده و به انتهاي ستون الكل برسد. در اين هنگام بدون اينكه سوزن حركت كند، دماسنج را در جاي خود قرار مي دهند. شكل    وضع سنجاقك را پس از آماده شدن دما سنج نشان مي دهد.دماسنج ماكزيممبراي تعيين دماي حداكثر مورد استفاده قرار مي گيرد. اساس كار اين دماسنج ها مانند دماسنج جيوه اي معمولي است، با اين تفاوت كه مجاور مخزن در لولة موئين يك فشردگي و يا زائده اي در مخزن ايجاد مي كنند و اين فشردگي يا زائده طوريست كه در موقع ازدياد دما جيوه مي تواند از آن عبور كند و بداخل لوله موئين جريان يابد، ولي در موقع كاهش دما مانع برگشت جيوه به مخزن مي گردد. (شكل  )طريقه آماده سازي دماسنج ماكزيممدر ابتداء دماي بيشينه را قرائت نموده، آنگاه دماسنج را از جايش برداشته و مانند دماسنج طبي به شدت از بالا به طرف پائين حركت داده تا جيوه داخل موئين به مخزن برگردد. در هنگاميكه دماسنج را سر جايش قرار مي دهيم بايد دمايش مساوي دماي دماسنج خشك باشد. دماسنج حداكثر در داخل جعبه پناهگاه هواشناسي طوري نصب مي گردد كه مخزن آن به طرف پائين بوده و با سطح افق يك زاويه ده درجه بسازد. شكلدماسنج خشكاين دماسنج يكي از ساده ترين دماسنجهاي مايعي است كه براي اندازه گيري دماي آني يا لحظه اي در ايستگاه هاي هواشناسي مورد استفاده قرار مي گرد. مايع يا عنصر حساس آن عموماً از جيوه انتخاب شده و به وسيله پايه مخصوصي به طور عمودي در داخل پناهگاه در ارتفاع ۲۰۰-۱۲۵ سانتيمتري از سطح زمين قرار داده مي شود.دماسنج تراين دماسنج شبيه به دماسنج خشك بوده با اين تفاوت كه دور مخزن انرا پارچه نازك (موسيلين) هيدروفيله پيچيده و انتهاي اين فتيله پارچه اي در داخل ظرف كوچكي كه پر از آب مقطر است قرار دارد. بدينوسيله سطح مخزن دماسنج هميشه مرطوب نگهداشته مي شود. هر قدر هوا خشك تر باشد عمل تبخير آب سطح خارجي مخزن دماسنج سريع تر انجام گرفته و باعث پائين آمدن دما خواهد شد زيرا عمل تبخير گرماگير است. اما در هواي مرطو.ب ميزان تبخير كمتر بوده و ارقام بدست آمده از دماسنج تر و خشك نزديك بهم خواهند بود. با استفاده از اين دماسنج ها رطوبت نسبي و دماي نقطه شبنم محاسبه مي گردد شكل طرز قرار گرفتن اين دماسنج را نشان مي دهد.در درجات زير صفر ايجاد قشر نازكي از يخ در سطح مخزن دماسنج ضروري به نظر مي رسد.

دماسنج هاي عمق خاك : اندازه گيري درجه حرارت خاك در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتيمتري براي مطالعات كشاورزي حائز اهميت مي باشد. براي اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰ سانتيمتر، از دماسنج هاي خميده استفاده مي شود. مخزن اين دماسنج ها با صفحه مدرج آن زاويه اي در حدود ۴۵ تا ۹۰ درجه مي سازد. شكل در داخل خاك نصب مي گردد. صفحه مدرج در نيمكرة شمالي رو به شمال قرار مي گرد و براي دماسنج هاي اعماق ۵۰ تا ۱۰۰ سانتيمتر از غلاف استفاده مي شود شكل  طرز استقرار آن ها را نشان مي دهد.انواع دمانگارهادمانگارها بر اساس ساختمان عنصر حساس شان انواع مختلف دارند كه عبارتند از دمانگار نوع دو فلزي (بي متال)، دمانگار با مقاومت الكتريكي، دمانگار با محفظه فولادي و جيوه اي. دمانگار بوردون و غيره.دمانگار دو فلزي (بي متال): در اين نوع دمانگار عنصر حساس به شكل نوار يا تيغچه مارپيچي است كه خود از دو فلز انبساط طولي مختلف تشكيل شده است. اين دو فلز را برروي هم قرار داده و اطراف آنها را كاملاً لحيم كرده و به شكل نوار يا تيغه مارپيچي درست مي كنند. جنس اين دو فلز يكي آلياژي است از نيكل و آهن به نسبت ۳/۱ نيكل و ۳/۳ آهن كه ضريب انبساط اين آلياژ خيلي كم است و فلز ديگر از فولاد انتخاب مي شود و آن كه ضريب انبساط آن بيشتر است داخل تحدب قرار مي دهند. هنگاميكه دما بالاتر مي رود هر دو صفحه مزبور انبساط مي يابند و چون صفحه داخلي بيشتر از صفحه خارجي منبسط مي شود. در نتيجه تحدب نوار يا تيغه تغيير مي كند و اين تغيير به وسيله اهرمها به قسمت هاي ثبات منتقل مي گردد.


قیمت فایل : ۲۰۰۰ تومان – فرمت : word (قابل ویرایش) – صفحات : ۳۷
  • خریدار گرامی : برای دانلود فایل پیشنهاد میکنیم از مدیریت دانلود استفاده کنید. همینطور فایل در قالب فرمت zip میباشد و برای اجرا نیازمند نرم افزار WinRAR میباشد.


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.