no-img
دانلود پروژه

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو


دانلود پروژه

ادامه مطلب

DOC
دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو
doc
مارس 28, 2016
200 کیلوبایت
3000 تومان
81 صفحه (word)
3000 تومان – خرید

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو


دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو  – طرح حاضر به بررسی طرح توجیهی تولید فیلتر هوای خودرو پرداخته شده و با فرمت ورد (word) قابل ویرایش در ۸۱ صفحه در اختیار شما میباشد.

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو

طرح کسب و کار تولید فیلتر هوای خودرو

قسمتی از طرح حاضر :

در این طرح توجیهی به بررسی کارگاه تولید فیلتر هوا ماشین پرداخته شده است، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد.

فهرست :

خلاصه طرح

فصل اول

کلیات

مقدمه

نام کامل طرح و محل اجرای آن

محل اجرا

مشخصات متقاضیان

دلایل انتخاب طرح

وضعیت و میزان اشتغالزایی

تاریخچه و سابقه مختصر طرح

نام و کد محصولات

در اشکال زیر چند نمونه از فیلترهاي هوا نشان داده شده است

دسته بندي محصول

در حالت کلی فیلترهاي هوا به چهار گروه عمده زیر تقسیم بندي میشوند

شماره تعرفه گمرکی

شرایط واردات محصول

بازار OEM

بازار OES

بازار AM

بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

بررسی قیمتهاي داخلی

در طرح حاضر قیمت متوسط انواع فیلتر بهصورت زیر در نظر گرفته شده است

بررسی قیمت هاي جهانی فیلترهوا

معرفی موارد مصرف وکاربرد

در جدول زیر جمع بندي موارد کاربرد این محصول خلاصه شده است

همانطوربکه پبشتر نبز اشاره گردبد بازار قطعات خودرو که فیلتر هوا نیز در آن جاي دارد خود به گروه هاي زیر تقسیم بندي میگردد:

بازار OEM

بازار OES

بازار AM

بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

-۱-۹ کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول

-۱-۹-۱ کشورهاي عمده مصرف کننده

در جدول بالا براي برآورد حجم مصرف به شیوه زیر رفتار شده است

بازار OE

بازار AM

کشورها ي عمده تولیدکننده

شرایط صادرات

وضعیت عرضه و تقاضا

بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون

بررسی ظرفیت هاي بهره برداري

با مراجعه به اطلاعات وزارت صنایع و معادن، ظرفیت بهره برداري در سطح کشور به صورت جدول زیر جمع بندي شده است:

بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید فیلتر هوا در کشور

با توجه به جدول فوق و بااستناد بر تاریخ بهره برداري از واحدهاي فعال کشور، روند ظرفیت نصب شده کشور درجدول زیر جمع بندي شده است

بررسی روند تولید واقعی فیلتر هوا در کشور

بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال

فیلترهاي مورد استفاده در انواع خودروها به گروه هاي زیر تقسیم بندي میشوند

نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی ( در واحدهاي فعال

کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید

بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرح هاي توسعه در دست اجرا

وضعیت کل طرحهاي در حال ایجاد تولید فیلتر هوا در کشور

بررسی وضعیت طرحهایی که داراي پیشرفت بیش ازصفر هستند

پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور

الف ( پیشبینی عرضه واحدهاي فعال

ب ( پیشبینی عرضه واحدهاي در حال ایجاد

با توجه به جدول بالا ، ظرفیت طرحهاي در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیشبینی است

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا آخر سال ۱۳۸۵

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون

برآورد میزان مصرف درصنایع خودروسازي

برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو

بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه تا آخر سال ۱۳۸۵

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم

الف ( پیش بینی تقاضا در بازار خودروسازان

ب ( بازار خدمات پس از فروش خودرو

جمع بندي پیش بینی تقاضاي بازار داخل در آینده

با جمع بندي تقاضاي بازار خودروسازان و بازار AM پیش بینی تقاضاي بازار داخل در آینده به شرح جدول زیر آمده است :

جمع بندي و نتیجه گیري مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید از نگاه توجیه پذیري بازار

نتیجه گیري نهایی امکان پذیري ایجاد واحدهاي جدید از نگاه توجیه پذیري بازار

با عنایت بر مطالعات صورت گرفته، نتیجه گیري میشود که احداث واحدهاي جدید تولید فیلتر هوا، تنها در شرایط زیر توجیه پذیر خواهد بود

بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید وعرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها

نگاهی به روش تولید فیلترهاي هوا

مجموعه فیلترهاي مورد استفاده در صنعت خودرو به دو گروه عمده تقسیم میگردند

روش تولید فیلترهاي پلاستیکی

روش تولید فیلترهاي پلاستیکی را میتوان به صورت فرایند زیر نمایش داد

شرح هر کدام از مراحل تولید را میتوان به صورت زیر ارائه کرد

آماده سازي مواد اولیه پلیمري (رزین)

برش کاغذ به اندازه مورد نیاز

رم دهی کاغذ به شکل کنگره

فرم دهی کاغذ کنگره شده به شکل رول

تزریق مواد پلیمري در قسمت فوقانی و تحتانی کاغذ کنگره و رول شده

روش تولید فیلترهاي فلزي

روش تولید فیلترهاي فلزي را میتوان به صورت فرایند زیر نمایش داد

برش ورق فلزي

فرم دهی ورق بریده شده به وسیله قالب و تولید رول فیلتر

جوشکاري ورق یا درزکوبی آن

پانچ و فرمدهی قطعه بالا و پایین فیلتر

تزریق قطعات پلاستیکی

فرم دهی کاغذ

مونتاژ فیلتر

نگاهی به سطح تکنولوژي مورد استفاده در تولید فیلتر هوا

الف( فیلتر خودروهاي سبک

در این گروه از فیلترسازي دو تکنولوژي مورد استفاده قرار میگیرد :

تکنولوژي تمام اتوماتیک

تکنولوژي سنتی

ب ( فیلتر خودروهاي سنگین

ج ( فیلتر خودروهاي صنعتی

تکنولوژي بالا

تکنولوژي متوسط

تکنولوژي پایین

معیار مهم در تعیین سطح تکنولوژي مورد استفاده در ساخت فیلترهاي هوا را میتوان به شرح زیر دسته بندي کرد :

مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهاي جهان

روش هاي تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد :

تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهاي مرسوم در تولید

مجوز های قانونی :

مراحل صدور جواز تاسیس :

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافت جواز تاسيس

۱- اشخاص حقيقی

۲- اشخاص حقوقی

مدارك مورد نياز

اصلاحیه جواز تاسیس :

تعریف

صدور پروانه بهره برداری :

مراحل صدور توسعه طرح :

برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح

لحاظ کردن نقطه سربسر تولید

لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار

الف – ظرفیت اسمی

ب – ظرفیت عملی

فصل دوم

روش انجام کار

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :

فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان

فصل سوم

امور مالی طرح

سرمایه گذاری ثابت طرح :

خرید دفتر کار :

هزینه زمین :

هزینه محوطه سازی :

هزینه ساختمان سازی :

هزینه ماشین آلات و تجهیزات :

هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :

هزینه تجهیزات آزمایشگاهی :

وسایل اداري و خدماتی

ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی

هزینه هاي قبل از بهره برداري

هزینه هاي پیشبینی نشده

هزینه سرمایه گذاری ثابت :

مواد اولیه مورد نیاز :

برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و منابع تأمین آن

معرفی نوع و میزان مواد اولیه عمده

در جدول زیر مواد اولیه عمده مصرفی در فیلترها آورده شده است

معرفی منابع تأمین مواد اولیه

برآورد قیمت هاي مواد اولیه مصرفی

بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

رزین ها

فولادها

کاغذ صافی

پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح

انتخاب محل اجراي یک طرح تولیدي عموماً براساس معیارهاي زیر صورت می گیرد :

بازارهاي فروش حصول

الف ( بازار خودروسازان

ب ( بازار خدمات پس از فروش خودرو

بازار تأمین مواد اولیه

احتیاجات و نیازمندي هاي دیگر طرح

امکانات زیر بنایی مورد نیاز

حمایت هاي خاص دولتی

با جمع بندي مطالعات مکانیابی، محل اجراي مناسب اجراي طرح در جدول زیر آمده است

بررسی و تعیین میزان آب ، برق ، سوخت ، امکانات مخابراتی و ارتباطی

برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن

برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز

نیازمندي طرح به راه را میتوان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد :

عبور و مرور کامیونهاي حامل مواد اولیه و محصول

عبور و مرور کارکنان

سایر امکانات مانند راهآهن، فرودگاه و بندر

وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی

حمایت هاي تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه هاي جهانی

حمایتهاي مالی

فصل چهارم

جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج حاصله از اجرای طرح :

عوامل مزیت رقابتی که در صنعت قطعه سازي امکان ایجاد آنها وجود دارد به شرح زیر است:

شما میتوانید برای دانلود و خرید پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو به صورت کامل و آماده روی دکمه زیر کلیک کنید.دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.