no-img
دانلود پروژه

دانلود پایان نامه پایدار سازی نانو نقره در برابر شستشو روی کالاهای نایلون توسط عوامل مختلف

دانلود پروژه

ادامه مطلب

ZIP
دانلود پایان نامه پایدار سازی نانو نقره در برابر شستشو روی کالاهای نایلون توسط عوامل مختلف

دانلود پایان نامه پایدار سازی نانو نقره در برابر شستشو روی کالاهای نایلون توسط عوامل مختلف


دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی پایدار سازی نانو نقره در برابر شستشو روي کالاهای نایلون توسط عوامل مختلف

در قالب فرمت (PDF) پی دی اف

رشته و مقطع : کارشناسی ارشد مهندسی نساجی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی پایدار سازي نانو نقره در برابر شستشو روي کالاهاي نایلون توسط عوامل مختلف

پایان نامه پایدار سازی نانو نقره در برابر شستشو روی کالاهای نایلون توسط عوامل مختلف

چکیده:
امروزه آلودگی هاي محیط زیست، ناشی از افزایش جمعیت، محققان را مجبور به جستجوي روشهاییخوب و بهداشتی براي تولید محصولات مناسب جهت زندگی بهتر انسانها کرده است . یکی از اینمحصولات، منسوجات است که در زندگی روزمره انسانها بطور گسترده اي بکار می روند و از این رو نیازاست که از ورود آلودگی ها و میکروبها به آنها و انتقال آنها جلوگیري شود.در قرن اخی ر نانوتکنولوژي بدلیل توانایی رساندن فلزات به ابعاد نانو پیشرفت خیلی زیادي داشته است . دراین ابعاد خواص نوري، فیزیکی و شیمیایی فلزات شدیداً تغییر پیدا می کند مثلاً فلز نقره وقتی به شکلنانو ذرات نقره تبدیل می شود، قابلیت ضد میکروبی آن فوق العاده افزایش می یابد.امروزه تنها مقدار کمی مطالعات در مورد واکنش نانو ذرات نقره روي بدن انسان ها انجام شده است واثرات احتمال ناسازگاري، پخش، تجمع در اعضاي بدن و سمیت آنها خیلی کم روي بدن شناخته شدهاست. منسوجات می توانند محیط مناسبی براي رشد میکروارگانیسم ها، خصوصاً در دما و رطوبت مناسببدن باشند، لذا تحقیقات بسیاري روي اصلاح ضد میکروبی منسوجات صورت گرفته، تا سمیت آنها رانتیجه گرفته شده نانو ذرات کروي روي سطح پارچه داراي SEM کاهش دهند . با مطالعه روي تصاویرخاصیت ضدمیکروبی قابل توجهی در مقایسه با پارچه هایی است که نا نو ذرات نقره در مرکز آنها قراردارند.بنابراین در این پژوهش به بررسی روشهاي پایدارسازي نانو ذرات نقره روي الیاف نایلون، همچنین اثر ضدمیکروبی نانو ذرات نقره نسبت به دفعات شستشو و تولید نانو ذرات نقره پرداخته شده است.

این پایان نامه تمامی تکنیک های پایان نامه نویسی رعایت شده و جامع و کامل میباشد.


اطلاعیه ۲۳ فروردین ۹۶ : به دلیل اطلاعیه جدید وزارت علوم مبنی بر غیرقانونی بودن انتشار و فروش هرگونه پایان نامه و استفاده بدون اجازه ناشر، سایت دانلود پروژه اقدام به حذف تعداد اندک پایان نامه های موجود در سایت نموده است و حتی به صورت دانلود رایگان نیز پایان نامه ای انتشار پیدا نمیکند در سایت. متن اطلاعیه سایتدیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.