no-img
دانلود پروژه

دانلود پایان نامه فضایل و رذایل در دیوان ناصر خسرو

دانلود پروژه

ادامه مطلب

ZIP
دانلود پایان نامه فضایل و رذایل در دیوان ناصر خسرو
zip
ژوئن 6, 2016

دانلود پایان نامه فضایل و رذایل در دیوان ناصر خسرو


دانلود پایان نامه فضایل و رذایل در دیوان ناصر خسرو

رشته : ادبیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد .M.A

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش

پایان نامه ارشد رشته ادبیات فضایل و رذایل در دیوان ناصر خسرو

پایان نامه فضایل و رذایل در دیوان ناصر خسرو

چكيده :

ناصر خسرو شاعری توانا، فیلسوفی اندیشمند و از چهره های درخشان ادبی و علمی ایران است. وی خواستار جامعه ای پاک و منزّه، به دور از مفاسد اخلاقی است.

دیوان ناصر خسرو سرشار از پند و اندرز بر پایۀ مذهب و حکمت است. از پیروی نفس، دروغ، ریا، حرص و آزمندی، خواب و خور، دنیاپرستی و تجمّل، تکبّر، نادانی و ستمکاری نهی، و به زهد و طاعت و خرسندی، مناعت طبع، فروتنی، دانش، حقیقت جویی، دادگری و نام نیک تشویق می کند و در همه جا زیربنای اخلاق وبنیاد فکری وی «دین» و «مذهب» است.

از نظر او برای رسیدن به فضایل و ملکات فاضله، ریاضت های علمی و عملی ضروری است. بنا بر این در مرحلۀ نخست، شناخت فضایل و رذایل و آگاهی از شخصیّت و جایگاه واقعی انسان ضرورت دارد سپس مبارزه و مجاهده با نفس امّاره؛ زیرا آن که بر هواهای نفسانی غالب نشود، نمی تواند به مرحلۀ فضیلت و کرامت و سلامت نفس نایل شود. فضایل اخلاقی در شعر ناصر به بهترین و مؤثّرترین بیان و از سویدای جان با دلی آکنده از صفا و خلوص آمده است و در این پایان نامه سعی شده فضایل و رذایلی که در دیوان این شاعر حکیم انعکاس یافته تفکیک و مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست :

چکیده
فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه
كلّيات و تعاريف
بيان مسأله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سؤالات تحقيق
پيشينة تحقيق
روش انجام تحقيق
فصل دوم: زندگينامة ناصر خسرو
فصل سوم: بحثي دربارة اخلاق و آشنايي با چند نظر فلسفي
فصل چهارم: قواي نفس
فصل پنجم: اخلاق اسلامي
فصل ششم: آشنايي با فرقة اسماعيليه
فصل هفتم: فضايل اخلاقي با تأويل اسماعيليه
احسان
خود شناسی برای خدا شناسی
خضوع
دوستي با خاندان حق
راستگويي
زيارت كعبه و مراسم و اعمال حج
عقل
علم ـ علم ايزد ـ مدينة علم و …..
علم توأم با عمل
نماز و روزه و زكات
فصل هشتم: فضايل اخلاقي
(حكمت)
(عفّت)
عفّت
حيا
رفق و مدارا
آراستن نفس يا حسن هدي
مناعت طبع
صبر
قناعت
وقار
ورع
عقل معاش
حريّت و آزادگي
سخا
شجاعت
كرامت
نَجدت
همّت بلند
سكون
حلم
صبر وثبات
تواضع
حميت، غيرت و مردانگي
رقّت
عدالت
راستي و صداقت
وفا
مكافات
شفقت
تودّد
تسليم
عبادت
فصل نهم: رذايل اخلاقي
رذايل ضد حكمت
اسناد اعمال بد و ناپسند به خداوند قهّار
تقليد
در خواب غفلت فرو رفتن
غلبة جاهلان بر عالمان
جستجو كردن معناي ظاهري شريعت
دشمني با علم و علما
رذايل ضدّ عفّت
شكم بارگي و شهوت راني
حرص ـ آز ـ طمع
دروغ ـ مكر ـ حسد و … غيبت و غمّازي
لواط و زنا
نگريستن به نامحرمان
افشاي راز
نفاق
دروغگويي و مكر و حسد
فريفتة دنيا بودن
رذايل ضد شجاعت
دنائت
عجله و شتابكاري
عيبجويي
ريا
ترس از مرگ
مِراء
خفّت و خواري
ژاژخايي
خودآرايي
خودخواهي
كبر و عجب
غدر و حيله
عصيانگري و سركشي
بي‌حميّتي
د: رذايل ضد عدالت
فهرست لغات
فهرست آیات
فهرست منابع
چکیده انگلیسی


اطلاعیه ۲۳ فروردین ۹۶ : به دلیل اطلاعیه جدید وزارت علوم مبنی بر غیرقانونی بودن انتشار و فروش هرگونه پایان نامه و استفاده بدون اجازه ناشر، سایت دانلود پروژه اقدام به حذف تعداد اندک پایان نامه های موجود در سایت نموده است و حتی به صورت دانلود رایگان نیز پایان نامه ای انتشار پیدا نمیکند در سایت. متن اطلاعیه سایت

 دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.