no-img
دانلود پروژه

دانلود رایگان پاورپوینت تم 20 ریاضی اول ابتدایی

دانلود پروژه

ادامه مطلب

PPT
پاورپوینت تم ۲۰ ریاضی اول ابتدایی
ppt
آگوست 3, 2020

پاورپوینت تم ۲۰ ریاضی اول ابتدایی


دانلود رایگان پاورپوینت تم ۲۰ ریاضی اول ابتدایی – پاورپوینت حاضر مربوط به کلاس اول با فرمت : پاورپوینت (powerpoint) به صورت رایگان در اختیار شما میباشد.

پاورپوینت تم 20 ریاضی اول

پاورپوینت ریاضی کلاس اول ابتدایی تم ۲۰ که به صورت کامل به تدریس تم ۲۰ ریاضی اول دبستان برای آموزش دانش آموز میباشد، که به صورت کامل و آماده طراحی شده که رایگان در اختیار شما فرهنگیان و معلمان و دانش آموزان عزیز میباشد. در این پاورپوینت پاورپوینت ریاضی اول تم ۲۰ ارائه شده است، که در ادامه شما پاورپوینت حاضر مشاهده میکنید و برای دانلود رایگان میتوانید اقدام کنید.

قسمتی از این پاورپوینت : اهداف : ۱- درک مفهوم عددهای بيشتر از ۲۰ به کمک شکل و جدول ارزش مکانی. ۲- کامل کردن جدول ارزش مکانی با استفاده از شکل وخارج کردن اعداد دو رقمی از جدول. ۳- تمرين ادامه دادن الگوی عددی ۴- درک رابطه بين الگوی هندسی و عددی

روش تدريس : يک دسته ده تايی و چند يکی (برای مثال ۳) به دانش آموزان بدهيد و از آنها بخواهيد تعداد اشياء را به صورت ده تايی و يکی بنويسند و عدد متناظر با آن را بيان کنند. حال بگوييد يک دسته ده تايی به آن اضافه کنند و مراحل قبلی را تکرار کنيد. به همين ترتيب دسته ده تايی بعدی را اضافه کنيد تا ۹ دسته ده تايی و چند يکی کامل شود. می توانيد از دانش آموزان بپرسيد که در تصوير صفحه آغازين بخش چند نفر ديده می شوند؟ آنها را به دسته های ده تايی و يکی تقسيم کنند و در جدول ارزش مکانی قرار دهند. دانش آموزان با توجه به تصوير کتاب ابتدا يک دسته ده تايی و ۴ يکی را تشکيل دهند. سپس دسته های ده تايی را يکی يکی اضافه کنند و با توجه به کاری که انجام می دهند و شکل های کتاب جدول های ارزش مکانی را کامل کنند. در ادامه بدون شکل و فقط با دسته های ده تايی که در اختيار دارند، الگوی قسمت پايين را ادامه دهند. سپس از دانش آموزان بخواهيد الگوی عددی را توصيف کنند. به همين ترتيب فعاليت پايين آن را نيز انجام دهند.

توصیه آموزشی : ۱- دانش آموزان به دسته های ده تايی و يکی توجه کرده و بر اساس الگويی که به دست آورده اند، الگوی عددی پايين شکل راتکميل کنند. ۲- در اين صفحه هدف، معرفی عددهای بيش از ۲۰ و کمتر از ۱۰ است. در واقع يکی ها ثابت فرض شده و ده تايی ها اضافه می شوند. به اين ترتيب در جدول اعداد ۲۰ تا ۱۰۰ به صورت ستونی جدول کامل می شود. ۳- در اين صفحه ۲ مثال برای يکی های ۴ و ۷ مطرح شده ولی در کلاس می توانيد با ساير يکی ها نيز همين فعاليت را تکرار کرده تا به اين ترتيب تمام اعداد بين ۲۰ تا ۱۰۰ توسط دانش آموزان ساخته شود. ۴- در صفحات بعدی انواع ديگر ساختن عددهای ۲۰ تا ۱۰۰ تمرين می شود تا در مجموع اين چند صفحه درک دانش آموزان کاملتر شود.

دانلود فایل : شما میتوانید جهت دانلود رایگان پاورپوینت تم ۲۰ ریاضی پایه اول ابتدایی از وب سایت دانلود پروژه به صورت رایگان روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود فایل با لینک مستقیم (کلیک کنید)دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.