no-img
دانلود پروژه

دانلود پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی)

دانلود پروژه

ادامه مطلب

ZIP
دانلود پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی)

دانلود پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی)


دانلود رایگان پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی)

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد (M.A)

رشته و گرایش : روان شناسی – روان سنجی

موضوع : نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی)

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش با ۱۸۸ صفحه

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی)

پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی)
مقدمه :

همه چیز تغییر کرده است، جز آموزش و پرورش در جهان امروز، مهارت هایی که دانش و اطلاعات را با کارایی به خدمات و کالاهای نو و ابتکاری تبدیل می کنند، معرف اقتصادهای موفق مبتنی بر دانش به شمار می آیند. از آن جا که دانش و اطلاعات به سکه ای رایج برای دست یابی به بهره وری، رقابت پذیری و ثروت و رفاه تبدیل شده است.کشورها نیز برای توسعه ی سرمایه انسانی اولویت بالاتری قابل شده اند. به این ترتیب در سرتاسر جهان، دولت ها بر روی راهبردهایی به منظور افزایش دست رسی به آموزش با کیفیت بهتر متمرکز شده اند. تصمیم گیران و سیاست گذاران نیز در پی یافتن پاسخی برای پرسش های کلیدی و چالش انگیزی برآمده اند: تعریف آموزش و پرورش با کیفیت در اقتصادی جهانی امروز که بر دانش و اطلاعات بنا شده چیست؟ آیا آموزش و پرورش با دنیایی که شتابان در حال تغییر است، هم گام پیش می رود؟ آیا می توان الگویی مناسب برای اصلاحات یافت که قابل اقتباس باشد؟

مشکل آن است که اگر جهان امروز را با دنیای صد سال پیش مقایسه کنیم، با پیشرفت های خیره کننده ای در علوم، بازرگانی، خدمات پزشکی، ارتباطات و زمینه های بی شمار دیگر رو به رو می شویم. اما چون به مدرسه، در هر کجای دنیا سر بزنیم، با شگفتی بین کلاس درس صد سال پیش با امروز تفاوتی احساس نمی کنیم. دانش آموزان در ردیف های پشت سر هم نشسته، مداد و کاغذ در دست، هر چه معلم پای تخته سیاه می گوید و می نویسد با شتاب یادداشت می کنند که آنها را به حافظه سپرده و در زمان امتحان به سرعت پس دهند. در حالی که به واسطه پیشرفت علوم و فنون بسیاری از امور تغییر کرده است اما کم یا بیش آموزش و پرورش و شیوه ی یادگیری دانش آموزان و تدریس معلمان همان طور دست نخورده باقی مانده است.

در کشورما نیز اکنون به تدریج الزام های عصر دانش و اطلاعات و ضرورت هم گام شدن با تحولات و دستاوردهای فناوری و علوم بشری احساس شده است، که شاهد آن تصمیم های اخیر دولت در زمینه ی سرمایه گذاری برای گسترش پر شتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است. همچنین آموزش و پرورش برای یافتن پاسخی شایسته به نوع پرسش های که در بالا به آن اشاره شد درصدد تدوین منشوری برای هدایت امر اصلاحات در آموزش و پرورش کشور بر آمده است. که تأکید بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از ارکان آن به شمار می رود.

مطالب فوق موید نقش حساس فن آوری اطلاعات در پیشرفت و اصلاح نظام آموزشی کشور است. بنابراین با نظر به این مطالب محقق در این تحقیق سعی نموده تا به بررسی نقش فن آوری اطلاعات در پیشرفت تحصیل دانش آموزان بپردازد.

فهرست :

۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسأله
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴ سوالات تحقیق
۱-۵ فرضیات تحقیق
۱-۶- تعریف متغیرها
۱-۶-۱- فن آوری
۱-۶-۲- اطلاعات
۱-۶-۳- یادگیری
۱-۶-۴- یادگیری الکترونیکی
ادبیات نظری تحقیق
۲-۱- مقدمه
۲-۲- فن آوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟
۲-۳- اجزای تشکیل دهنده فن آوری اطلاعات
۲-۴ ابزارهای فناوری اطلاعات
۲-۴-۱- رادیو
۲-۴-۲- تلویزیون
۲-۴-۳- تلفن
۲-۴-۴- کامپیوتر
۲-۴-۵- اینترنت
۲-۴-۶ اینترنت
۲-۴-۷-۱ اکسترانت
۲-۵ بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
۲-۵-۱ ویژگیها
۲-۵-۲ ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲-۵-۳ فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم وتربیت
۲-۵-۵ بررسی استعدادهای فناوری اطلاعات در نظام آموزش و پرورش
۲-۵-۵ بررسی رویکردهای موجود در زمینه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت
۲-۶ بررسی دیدگاههای مختلف در خصوص نحوه کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش
۲-۶-۱ تدریس فناوری به عنوان یک موضوع و واحد درسی مستقل در برنامه های درسی
۲-۶-۲ آموزش به کمک فناوری
نمودار عوامل و زیر بناهای یادگیری
۲-۶-۳ تلفیق فناوری با سایر دروس
مدل اول: رویکرد تلفیقی تعدادی از عناوین درسی با فناوری اطلاعات
مدول دوم: رویکرد تلفیقی کلیه برنامه های درسی با فناوری اطلاعات
مدل سوم: مدرسه مجازی(Virtual school)
۲-۷- یادگیری الکترونیکی
۲-۷-۱- تعریف
۲-۷-۳- مقایسه یادگیری الکترونیکی با آموزش سنتی
۲-۷-۴- انواع یادگیری الکترونیکی
۲-۷-۴-۱- یادگیری الکترونیکی به صورت online
۲-۷-۴-۲- یادگیری الکترونیکی به صورت offline
۲-۸- بررسی رابطه یادگیری الکترونیکی و آموزش و پرورش
۲-۸-۱- دستاوردها
۲-۸-۲- مزایای یادگیری الکترونیکی
۲-۸-۳- محدودیت ها
۲-۸-۴- مکاتب فکری گوناگون در امر یادگیری الکترونیکی
۲-۸-۴-۱- مکتب یادگیری رفتارگرایی
۲-۸-۴-۲- مکتب یادگیری شناخت گرایی
۲-۴-۶ اینترنت
۲-۴-۷-۱ اکسترانت
۲-۵ بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
۲-۵-۱ ویژگیها
۲-۵-۲ ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲-۵-۳ فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم وتربیت
۲-۵-۵ بررسی استعدادهای فناوری اطلاعات در نظام آموزش و پرورش
۲-۵-۵ بررسی رویکردهای موجود در زمینه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت
۲-۶ بررسی دیدگاههای مختلف در خصوص نحوه کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش
۲-۶-۱ تدریس فناوری به عنوان یک موضوع و واحد درسی مستقل در برنامه های درسی
۲-۶-۲ آموزش به کمک فناوری
نمودار عوامل و زیر بناهای یادگیری
۲-۶-۳ تلفیق فناوری با سایر دروس
مدل اول: رویکرد تلفیقی تعدادی از عناوین درسی با فناوری اطلاعات
مدول دوم: رویکرد تلفیقی کلیه برنامه های درسی با فناوری اطلاعات
مدل سوم: مدرسه مجازی(Virtual school)
۲-۷- یادگیری الکترونیکی
۲-۷-۱- تعریف
۲-۷-۲- ویژگی های یادگیری الکترونیکی
۲-۷-۳- مقایسه یادگیری الکترونیکی با آموزش سنتی
۲-۷-۴- انواع یادگیری الکترونیکی
۲-۷-۴-۱- یادگیری الکترونیکی به صورت online
۲-۷-۴-۲- یادگیری الکترونیکی به صورت offline
۲-۸- بررسی رابطه یادگیری الکترونیکی و آموزش و پرورش
۲-۸-۱- دستاوردها
۲-۸-۲- مزایای یادگیری الکترونیکی
۲-۸-۳- محدودیت ها
۲-۸-۴- مکاتب فکری گوناگون در امر یادگیری الکترونیکی
۲-۸-۴-۱- مکتب یادگیری رفتارگرایی
۲-۸-۴-۲- مکتب یادگیری شناخت گرایی
۲-۱۰- بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در خود کنترلی دانش آموزان
۲-۱۱- بررسی پیش نیازهای توسعه یادگیری الکترونیکی در ایران
۲-۱۲- بررسی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش ایران
۲-۱۲-۱- موانع درون نظام آموزشی
۲-۱۲-۲- موانع محیطی
۲-۱۳- بررسی راههای اثرگذاری فن آوری اطلاعات در نظام آموزش و پرورش ایران
۱-۱۳-۱- دیدگاه آرمانی ( چشم انداز بلندمدت)
۱-۱۳-۲- هدف ها ( ماموریت ها)
۱-۱۳-۳- سیاست ها واصولی که برای رسیدن به هدف ها باید رعایت شود
الف – جنبه های کلی
ب- سازماندهی و تقسیم کار
پ- تربیت نیروی انسانی
ت – قلمرو پژوهش
ث- مقوله ی سخت افزار و جنبه های اقتصادی فناوری اطلاعات وارتباطات
۱-۱۳-۴- برنامه های عمده ی فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش
۱-۴ تربیت نیروی انسانی شامل طرح های
۲-۴- برنامه ریزی درسی و تهیه ی نرم افزار شامل طرح های
۳-۴- امور اجرایی و اداری شامل طرح های
۴-۴- زیرساخت ها، شبکه ها و سخت افزارهای شامل طرح های
۵-۴- سیاست گذاری و مدیریت شامل طرح های
۶-۴- آمور پژوهشی شامل طرح های
۱-۱۳-۱-۵- مراحل اجرای برنامه ها
مرحله اول – تا پایان برنامه سوم توسعه
مرحله دوم – تا پایان برنامه چهار توسعه
مرحله سوم – تا پایان برنامه پنجم توسعه
پیشینه تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲-نوع تحقیق
۳-۳-روش تحقیق
۴-۳-واحد تحلیل
۵-۳-جامعه آماری
۶-۳-روش نمونه گیری
۳-۷- ابزار جمع آوری
۳-۸-روائی ۳ و پایائی ۴ پرسشنامه
۳-۸-۱- روائی تحقیق
۳-۸-۲- پایائی پرسشنامه
۳-۸-روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون فرضیه ۲-۱
آزمون فرضیه ۲-۲
آزمون فرضیه ۳-۲
آزمون فرضیه ۴-۱
آزمون فرضیه ۴-۲
آزمون فرضیه ۵-۱
آزمون فرضیه ۵-۲
خلاصه و نتیجه گیری


اطلاعیه ۲۳ فروردین ۹۶ : به دلیل اطلاعیه جدید وزارت علوم مبنی بر غیرقانونی بودن انتشار و فروش هرگونه پایان نامه و استفاده بدون اجازه ناشر، سایت دانلود پروژه اقدام به حذف تعداد اندک پایان نامه های موجود در سایت نموده است و حتی به صورت دانلود رایگان نیز پایان نامه ای انتشار پیدا نمیکند در سایت. متن اطلاعیه سایتدیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.