no-img
دانلود پروژه

دانلود مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی

دانلود پروژه

ادامه مطلب

DOC
دانلود مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی
doc
آوریل 21, 2017

دانلود مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی


دانلود رایگان مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی

تمامی حقوق این فایل مربوط به ناشر آن میباشد.

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش

دانلود مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست.

فهرست :

تعریف بزهکاری

تعریف بزه در رویکرد های مختلف

رویکرد حقوقی جرم

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جرم شناسی

تعریف انواع بزه های معمول

رویکرد شکل ظاهری (Body type theories)

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد وضعیت اقتصادی

رویکرد کنترل اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکردهای التقاطی

پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری اوّلیه (سطح اول) : ایجاد یک محیط سالمدیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.