no-img
دانلود پروژه

دانلود رایگان مقاله مفهوم کارآفرینی


دانلود پروژه

ادامه مطلب

DOC
دانلود مقاله مفهوم کارآفرینی
doc
اکتبر 2, 2015

دانلود مقاله مفهوم کارآفرینی


دانلود رایگان مقاله مفهوم کارآفرینی – در این مقاله به بررسی مفهوم کارآفرینی پرداخته میشود. تحقیق حاضر با فرمت : ورد word در ۱۰۳ صفحه در اختیار شما میباشد.

دانلود مقاله مفهوم کارآفرینی

مفهوم كارآفربنی تحت الشعاع مسائل جامعه قرارگرفته وبه محيط‌هاي كسب وكار هنوز وارد نشده است،دراكثر كشورهاي توسعه يافته،مفهوم كارآفريني درسطح اقتصادي جاافتاده به طوري كه جوانان ميتوانند خود رابه يك قهرمان تجاري تبديل كنند.ولي دركشورما كارآفريني اقتصادي بيشتر اشتباهاً بچاي ايجاد شغل بكار برده ميشود.كارآفريني ازديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرارگرفته به طوري كه پيتردراكر،مك كله لند،توماس بگلي،ديويد بويد نظرات متفاوت وگوناگون درخصوص مفهوم كارآفريني ارائه داده اند. دانشمندان ومحققان علوم مختلف اقتصادي،اجتماعي،روانشناسي ومديريت كه درمورد كارآفريني مطالعه ونظراتي ارائه كرده اند تعاريف مختلفي ازكارآفريني مطرح نموده اند كه تفاوتهاي گاه متناقضي دارند۰تعريفي ازكارآفريني كه تقريباً شامل همۀ تعريفهاي ارائه شده ازآنان باشد عبارتست از «كارآفريني فرايندي است كه فرد كارآفرين باايده‌هاي نو وخلاق وشناسايي فرصتهاي جديد وبابسيج منابع،مبادرت به انجام كسب وكارو شركتهاي نو،سازمانهاي جديد ونوآورو رشد يابنده نموده كه همراه باپذيرش مخاطره وريسك است ومنجر به معرفي محصول ويا خدمت جديدي به جامعه مي گردد.» درتعريف فوق به يك سري ازويژگيهاي رواني وشخصيتي افراد كارآفرين اشاره شده است مانند:خلاقيت،نوآوري و….

روانشناسان بسياري به بررسي ويژگيهاي كارآفرين پرداخته وهريك به مجموعه اي ازخصوصيات آنان اشاره داشته اند كه دراين مطلب سعي برآنست كه بارزترين ويژگيهاي كارآفرينان كه دراكثر نظريات روانشناسان به آنها اشاره شده است،هم درسطح فردي وهم درسطح سازماني پرداخته شود. همچنين راههاي تقويت اين ويژگيها درافراد بيان شده است. ازآن جايي كه تأثيرمحيط پيرامو رانمي توان درهيچ يك ازفعاليتهاي بشر انكاركرد. درفصل اول بعد از بيان تاريخچه وتعاريف كارآفريني به عوامل مؤثردركارآفريني همانند نقش دولتها ونقش خانواده نيز اشاره شده است.درفصلها ي دوم تاهفتم به بررسي ويژگيهاي كارآفرينان پرداخته شده است در قسمت «سخن اخر»به يك جمع بندي از مطالب [وهمچنين شامل نتايج گرد آوردنده حول موضوع كارآفريني وروانشناسي ميباشد.‍]پرداخته شده است.

فهرست :

مقدّمه
فصل اول: کلیات
تاريخچه ي كارآفريني
سابقۀ كارآفريني درايران
تعاريف ومفهوم كارآفريني
نقش دولت درتوسعۀ كارآفريني
علل اهميت كارآفريني
كار گروهي شروع كارآفريني
كارآفريني اجتماعي
مفهوم‌ و معناي‌ كارآفرينان‌ اجتماعي
عناصر كارآفريني‌ اجتماعي‌
مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده
كارآفريني و ايجاداشتغال
گامهاي حمايتي
کارآفرينی  در اسلام
فصل دوم: خلاقیت و نوآوری
مفهوم و جايگاه خلاقيت و نوآوري
تفاوت خلاقيت و نوآوري
فرآيند خلاقيت و نوآوري
تكنيك‌هاي خلاقيت و نوآوري
شرايط ايجاد خلاقيت و نوآوري
ويژگيهاي افراد خلاق و نوآور
ويژگي سازمانهاي خلاق و نوآور
کارآفريني خلاق
تعريف خلاقيت کارآفرينانه
انگيزه براي خلاقيت
موانع خلاقيت
موانع محيطي خلاقيت
موانع سازماني خلاقيت
موانع فرهنگي خلاقيت
موانع فردي
اصول نواوري
آنچه بايد انجام دهيم
آنچه نبايد انجام دهيم
سه شرط
منابع نوآوري
ناسازگاريها
نيازهاي فرآيندي
تغييرات صنعت و بازار
تغيير ويژگيهاي جمعيت
۱۰عامل مهم شكست نوآوري
DNA نوآوري
اقدامات عملي براي سلامت سيستم نوآوري
فصل سوّم: میل به موفقیت و پیشرفت
ميل به موفقيت و پيشرفت (توفيق طلبي)
گام‌هاي مؤثردستيابي به موفقيت
گام نخست :قدرشناسي
گام دوم: آگاهي
گام سوم: پيشرفت
گام چهارم: به دنبال واقعيات زندگي باشيد
گام پنجم: تصوركردن
گام ششم: هدفمندي
گام هفتم: ديگران رابراي موفقيتي كه بدست آورده ايد سهيم كنيد
۱۰سوء تعبيرازموفقيت
ضرورت دست یافتن به موفقیت
فصل چهارم :دسترسی به منابع مالی
دسترسي به منابع مالي
منابع تامين مالي کارآفرينان
۱- منابع خصوصي تامين مالي
۲ – منابع تامين مالي از طريق بدهي (استقراض)
۳ – منابع تامين مالي از طريق سرمايه (حقوق صاحبان سهام )
۴ – منابع داخلي تامين مالي
فصل پنجم: ریسک پذیری
ريسك پذيري
سوانح و ريسك‌هاي وابسته به آن براي يك سازمان
ريسك‌هاي واقعي و ريسكهاي تجاري
ريسكهاي وابسته و ريسكهاي ناوابسته
ريسك‌هاي استراتژيك
چارچوب مديريت ريسك
يك استراتژي جامع
فصل ششم:خوش بینی
خوش بيني (ديدگاه و نگرش مثبت)
دليل علمي خوش بيني
تفسيرخوش بينان ازاتفاقات بد
قدرت چشم  انداز مثبت
آموختن بهره گيري ازگرفتاري
اميدواري راعادت خود ساختن
چگونه ميتوان به طورسنجيده اميد راپرورش داد
فصل هفتم: سایر ویژگیها
قدرت تحمل ابهام
ارتباط ريسك پذيري و قدرت تحمل ابهام
كانون كنترل
پشتكار
صبر و شكيبايي
استقلال طلبي
هدفمندي
توانايي ايجاد ارتباط
پیشرفت در رقابت و حرفه تان شامل ۶ مرحله اساسی می‌باشد
اعتماد به نفس
احساس مسئوليت
سخن آخر
تحول فرهنگي
فرهنگ كارآفريني از بعد فردي
ويژگيهاي سازمانهاي كارآفرين
تحول اجتماعي
تحول اقتصادي
چگونه ديدگاهتان را تغيير دهيد
زندگی  کارآفرينانه

منابع

دانلود فایل : شما میتوانید جهت دانلود رایگان مقاله مفهوم کارآفرینی از وب سایت دانلود پروژه به صورت رایگان روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود فایل با لینک مستقیم (کلیک کنید)دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.