no-img
دانلود پروژه

تحقیق تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی به شیوه ویلیام رومی

دانلود پروژه

ادامه مطلب

DOC
تحقیق تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی به شیوه ویلیام رومی
doc
می 20, 2016
50 کیلوبایت
5000 تومان
30 صفحه (word)
5000 تومان – خرید

تحقیق تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی به شیوه ویلیام رومی


دانلود تحقیق تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی به شیوه ویلیام رومی

موضوع : تحلیل محتوای کتاب علوم سوم مقطع ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش در ۴۰ صفحه

تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی به شیوه ویلیام رومی

قسمتی از پژوهش حاضر :

هدف از تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل محتوای کتاب علوم سوم مقطع ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی در سال تحصیلی۹۵-۱۳۹۴ بوده است. بر اساس اين تحليل، ضریب درگیری دانشآموزان در سه مؤلفهی «متن»، «پرسش» ،« تصویر»های کتاب بر اساس چهار فرضیه مورد توجه قرار گرفته شده است. جامعه آماري تحقیق شامل تمام محتواي كتاب علوم تجربي پايه سوم ابتدايي که برابر با جامعه مورد مطالعه انتخاب گرديده است. روش تحقیق، از نوع تحلیلی بوده و برای بررسی دادهها و اطلاعات از ارزشهای مناسب آمار توصیفی مانند: فراوانی، درصد، رسم نمودار، محاسبه ضریب درگیری در هر فصل برای متن پرسشها و تصاویر، و نیز محاسبه ضریب نسبی در هر فصل برای اجزاء محتوا، و سپس محاسبه ضریب درگیری دانشآموزان با کل متن تصاویر و کل پرسشها استفاده شده است. که نتایج نشان داده: متنها و پرسشهای ارائه شده در کتاب بر خلاف تصاویر فعال است و محتوای کتاب علوم سوم ابتدایی ارزش پژوهشی و تفکر کمتری دارد و همچنین جملات لفظی آن از جملات درکی بیشتر است.

کلید واژه ها : تحلیل محتوا، دوره ابتدایی،کتاب علوم تجربی، ویلیام رومی.

فهرست :

چکیده

کلید واژه ها

مقدمه

روش پژوهش

یافته های پژوهش

تحلیل محتوای بخش هایی از علوم سوم دبستان

نگرش ها

تحلیل محتوا

روش تدریس

ارزشیابی

دانلود فایل : برای دانلود و خرید تحقیق تحلیل محتوای علوم پایه سوم دبستان به شیوه ویلیام رومی به صورت کامل و آماده از لینک زیر میتوانید استفاده نمایید.دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.