no-img
دانلود پروژه

دانلود پایان نامه فضایل و رذایل در دیوان ناصر خسرو


دانلود پروژه

ادامه مطلب

ZIP
دانلود پایان نامه فضایل و رذایل در دیوان ناصر خسرو
zip
خرداد ۱۷, ۱۳۹۵

دانلود پایان نامه فضایل و رذایل در دیوان ناصر خسرو


دانلود پایان نامه فضایل و رذایل در دیوان ناصر خسرو

رشته : ادبیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد .M.A

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش

پایان نامه ارشد رشته ادبیات فضایل و رذایل در دیوان ناصر خسرو

پایان نامه فضایل و رذایل در دیوان ناصر خسرو

چكيده :

ناصر خسرو شاعری توانا، فیلسوفی اندیشمند و از چهره های درخشان ادبی و علمی ایران است. وی خواستار جامعه ای پاک و منزّه، به دور از مفاسد اخلاقی است.

دیوان ناصر خسرو سرشار از پند و اندرز بر پایۀ مذهب و حکمت است. از پیروی نفس، دروغ، ریا، حرص و آزمندی، خواب و خور، دنیاپرستی و تجمّل، تکبّر، نادانی و ستمکاری نهی، و به زهد و طاعت و خرسندی، مناعت طبع، فروتنی، دانش، حقیقت جویی، دادگری و نام نیک تشویق می کند و در همه جا زیربنای اخلاق وبنیاد فکری وی «دین» و «مذهب» است.

از نظر او برای رسیدن به فضایل و ملکات فاضله، ریاضت های علمی و عملی ضروری است. بنا بر این در مرحلۀ نخست، شناخت فضایل و رذایل و آگاهی از شخصیّت و جایگاه واقعی انسان ضرورت دارد سپس مبارزه و مجاهده با نفس امّاره؛ زیرا آن که بر هواهای نفسانی غالب نشود، نمی تواند به مرحلۀ فضیلت و کرامت و سلامت نفس نایل شود. فضایل اخلاقی در شعر ناصر به بهترین و مؤثّرترین بیان و از سویدای جان با دلی آکنده از صفا و خلوص آمده است و در این پایان نامه سعی شده فضایل و رذایلی که در دیوان این شاعر حکیم انعکاس یافته تفکیک و مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست :

چکیده
فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه
كلّيات و تعاريف
بيان مسأله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سؤالات تحقيق
پيشينة تحقيق
روش انجام تحقيق
فصل دوم: زندگينامة ناصر خسرو
فصل سوم: بحثي دربارة اخلاق و آشنايي با چند نظر فلسفي
فصل چهارم: قواي نفس
فصل پنجم: اخلاق اسلامي
فصل ششم: آشنايي با فرقة اسماعيليه
فصل هفتم: فضايل اخلاقي با تأويل اسماعيليه
احسان
خود شناسی برای خدا شناسی
خضوع
دوستي با خاندان حق
راستگويي
زيارت كعبه و مراسم و اعمال حج
عقل
علم ـ علم ايزد ـ مدينة علم و …..
علم توأم با عمل
نماز و روزه و زكات
فصل هشتم: فضايل اخلاقي
(حكمت)
(عفّت)
عفّت
حيا
رفق و مدارا
آراستن نفس يا حسن هدي
مناعت طبع
صبر
قناعت
وقار
ورع
عقل معاش
حريّت و آزادگي
سخا
شجاعت
كرامت
نَجدت
همّت بلند
سكون
حلم
صبر وثبات
تواضع
حميت، غيرت و مردانگي
رقّت
عدالت
راستي و صداقت
وفا
مكافات
شفقت
تودّد
تسليم
عبادت
فصل نهم: رذايل اخلاقي
رذايل ضد حكمت
اسناد اعمال بد و ناپسند به خداوند قهّار
تقليد
در خواب غفلت فرو رفتن
غلبة جاهلان بر عالمان
جستجو كردن معناي ظاهري شريعت
دشمني با علم و علما
رذايل ضدّ عفّت
شكم بارگي و شهوت راني
حرص ـ آز ـ طمع
دروغ ـ مكر ـ حسد و … غيبت و غمّازي
لواط و زنا
نگريستن به نامحرمان
افشاي راز
نفاق
دروغگويي و مكر و حسد
فريفتة دنيا بودن
رذايل ضد شجاعت
دنائت
عجله و شتابكاري
عيبجويي
ريا
ترس از مرگ
مِراء
خفّت و خواري
ژاژخايي
خودآرايي
خودخواهي
كبر و عجب
غدر و حيله
عصيانگري و سركشي
بي‌حميّتي
د: رذايل ضد عدالت
فهرست لغات
فهرست آیات
فهرست منابع
چکیده انگلیسی


اطلاعیه ۲۳ فروردین ۹۶ : به دلیل اطلاعیه جدید وزارت علوم مبنی بر غیرقانونی بودن انتشار و فروش هرگونه پایان نامه و استفاده بدون اجازه ناشر، سایت دانلود پروژه اقدام به حذف تعداد اندک پایان نامه های موجود در سایت نموده است و حتی به صورت دانلود رایگان نیز پایان نامه ای انتشار پیدا نمیکند در سایت. متن اطلاعیه سایت

 دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *